Rain — Ride Like the Wind songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ride Like the Wind" van Rain.

Songteksten

I’m on the run, no time for sleep
I’ve got to ride, ride like the wind
To be free again
I was born the son of a lawless man
Always spoke my mind with a gun in my hand
Lived nine lives, gunned down ten
Gonna ride like the wind
And I’ve got such a long way to go (**)
To make it to the border of Mexico
So I’ll ride like the wind
Ride like the wind
Accused and tried and told to hang
I was nowhere in sight when the churchbells rang
Never was the kind to do as I was told
Gonna ride like the wind before I get old

Songtekstvertaling

Ik ben op de vlucht, geen tijd om te slapen.
Ik moet rijden, rijden als de wind
Om weer vrij te zijn
Ik ben geboren als zoon van een wetteloze man.
Sprak altijd mijn gedachten met een pistool in mijn hand
Leefde negen levens, neergeschoten tien.
♪ Gonna ride like the wind ♪
En ik heb nog zo ' n lange weg te gaan. (**)
Om de grens van Mexico te bereiken.
Dus Ik zal rijden als de wind
Rijd als de wind
Beschuldigd en berecht en verteld om op te hangen
Ik was nergens te zien toen de kerkbells
Het was nooit het soort om te doen wat me gezegd werd.
Ik ga rijden als de wind voordat ik oud word