Pusha T — 40 Acres songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "40 Acres" van Pusha T.

Songteksten

Trouble world, trouble child
Trouble times destroyed my smile
No change of heart, no change of mind
You can take what’s yours but you gon' leave what’s mine
I’d rather die, than go home
I’d rather die, than go home
And I ain’t leaving without my 40 acres
Unpolished, unapologetic
This cocaine cowboy pushed it to the limit
You thought Tony in that cell would’ve made us timid
We found his old cell, bitch, we searchin' through the digits
Anything Spanish, got me speaking Spanglish
Money’s universal, that’s the only language
The dream ain’t die, only some real niggas
We was born to mothers who couldn’t deal with us
Left by fathers who wouldn’t build with us
I had both mine home, let’s keep it real, niggas
My better half chose the better path, applaud him
Younger brother me a spoiled child, I fought him
I heard that the Devil’s new playground is boredom
The California top just falls back like autumn
And they say I’m on the verge of winning
I claim victory when Malice on the verge of sinning
Old habits die hard, that rainy day bag buried in the backyard
It’s heaven for a hustler, no graveyards
'Cause stand-up niggas don’t lie on no floors
Much rather burn us, ashes to ashes
Mix us with the powder, sell us to the masses
We gon' keep it tight, rip it off the plastic
Now you celebrate, motherfuckers, raise your glasses
Push…
Trouble world, trouble child
Trouble times destroyed my smile
No change of heart, no change of mind
You can take what’s yours but you gon' leave what’s mine
I’d rather die, than go home
I’d rather die, than go home
And I ain’t leaving without my 40 acres
Unpolished, unapologetic
Might have broke a heart or two but gave an honest effort
My nonchalant attitude is always 'F it'
Thirty-five years of marriage and my momma left it
You shouldn’t question if you ever stood a chance with him
The better question is, did you enjoy the dance with him>
(Yughh!) I’ll probably never pull you chair out, bitch
You know this money grew your hair out, switch
All that shit I bought you wear out
Rich, and I’m the only one I care about
Place none above me, God don’t like ugly
Hate me or love me, only he can judge me
Unpolished, unapologetic
Big willie with the blow, niggas, I am legend
School of hard knock, I attended
Selling hard rock, fuck who I offended
I was a goner, punished by karma
Called him tar baby, now he’s transcending genres
The 911 came with the ass shots
A toothless crackhead was the mascot
The owner of the key to that padlock
I’m Jordan versus Cavs for the last shot
I need all mine, reparations
We growin' poppy seeds on my 40 acres
Push!
Trouble world, trouble child
Trouble times destroyed my smile
No change of heart, no change of mind
You can take what’s yours but you gon' leave what’s mine
I’d rather die, than go home
I’d rather die, than go home
And I ain’t leaving without my 40 acres

Songtekstvertaling

Trouble world, trouble child
Trouble times vernietigde Mijn glimlach
Geen verandering van mening, geen verandering van gedachten
Je kunt nemen wat van jou is, maar je verlaat wat van mij is.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
En ik ga niet weg zonder mijn 40 hectare
Ongepolijst, niet-apologisch
Deze cocaïne cowboy heeft het tot het uiterste gedreven.
Je dacht dat Tony in die cel ons bang zou maken.
We hebben z' n oude cel gevonden.
Iets Spaans, liet me Spanglish spreken.
Geld is universeel, dat is de enige taal.
De droom is niet dood, alleen een paar echte negers.
We zijn geboren uit moeders die ons niet aankonden.
Achtergelaten door vaders die niet met ons wilden bouwen
Ik had allebei mijn huis, laten we eerlijk zijn, niggas.
Mijn betere helft koos de betere weg, applaudisseer hem.
Jongere broer ik een verwend kind, Ik vocht met hem
Ik hoorde dat de nieuwe speelplaats van de duivel verveling is.
De Californische top valt terug als de herfst.
En ze zeggen dat ik op het punt sta om te winnen.
Ik eis de overwinning op als kwaad op het punt staat te zondigen.
Oude gewoontes verdwijnen moeilijk, die regenachtige dagzak begraven in de achtertuin
Het is de hemel voor een ritselaar, geen kerkhoven
Want stand-up negers liggen niet op een vloer
Veel liever verbrand ons, as tot as
Meng ons met het poeder, verkoop ons aan de massa.
We houden het strak, trekken het van het plastic.
Nu vieren jullie het, klootzakken, hef je glas
Duwen…
Trouble world, trouble child
Trouble times vernietigde Mijn glimlach
Geen verandering van mening, geen verandering van gedachten
Je kunt nemen wat van jou is, maar je verlaat wat van mij is.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
En ik ga niet weg zonder mijn 40 hectare
Ongepolijst, niet-apologisch
Misschien een hart of twee gebroken, maar gaf een eerlijke inspanning
Mijn nonchalante houding is altijd'F it'.
Vijfendertig jaar huwelijk en mijn moeder verliet het
Je moet niet twijfelen of je ooit een kans had met hem.
De betere vraag is, heb je genoten van de dans met hem>
(Yughhh! Ik trek je stoel er waarschijnlijk nooit uit, trut.
Je weet dat dit geld je haar liet groeien, verwissel
Al die troep die ik voor je kocht slijt.
Rich, en ik ben de enige waar ik om geef
Plaats niemand boven mij, God houdt niet van lelijk
Haat me Of hou van me, alleen hij kan over me oordelen.
Ongepolijst, niet-apologisch
Big willie met de klap, niggas, ik ben een legende
School Of hard knock, ik ging naar
Hard rock verkopen, neuken wie ik beledigd heb
Ik was er geweest, gestraft door karma.
Noemde hem teer baby, nu overstijgt hij genres
De 911 kwam met de kontschoten.
Een tandeloze crackhead was de mascotte.
De eigenaar van de sleutel van dat hangslot
Ik ben Jordan tegen Cavs voor het laatste schot.
Ik heb de mijne nodig, herstelbetalingen.
We verbouwen papaverzaad op mijn 40 hectare
Duwen!
Trouble world, trouble child
Trouble times vernietigde Mijn glimlach
Geen verandering van mening, geen verandering van gedachten
Je kunt nemen wat van jou is, maar je verlaat wat van mij is.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
Ik sterf nog liever dan naar huis te gaan.
En ik ga niet weg zonder mijn 40 hectare