Psyclon Nine — Order of the Shadow (The Heretic Awakened) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Order of the Shadow (The Heretic Awakened)" van Psyclon Nine.

Songteksten

The heretic awakes in me
The death of all and what will shall be
The serpent spoke this unto me under the blood red moon
Promises the end of days: the sacrament of doom
The fallen star ignites in me
They come to gaze and be set free from an empty promised world
That only serves to satiate the weakened ones
Wiith silver tounges who in hiding propagate
Now come and see
Behold his feats
Now come and see
Watch the sky bleed
Now come and see
Crowned on white steed
He speaks to thee:
Welcome to the order of the shadow
We call to the west and we call to the ease
The north and the south that we might raise the beast

Songtekstvertaling

De ketter ontwaakt in mij
De dood van allen en wat zal zijn
De slang sprak dit tot mij onder de rode maan.
Belooft het einde der dagen: het sacrament van de ondergang
De gevallen ster ontbrandt in mij
Ze komen om te staren en worden bevrijd van een lege beloofde wereld.
Dat dient alleen om de verzwakten te verzadigen.
Met zilveren dounges die zich verbergen
Kom eens kijken.
Aanschouw zijn prestaties.
Kom eens kijken.
Kijk hoe de hemel bloedt.
Kom eens kijken.
Kroon op witte Ros
Hij spreekt tot u.:
Welkom in de Orde van de schaduw
Wij roepen op tot het westen en wij roepen op tot het gemakkelijke.
Het noorden en het zuiden om het beest op te voeden.