Press Play — Wonder Struck songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Wonder Struck" van Press Play.

Songteksten

Paint a picture of me, it won’t last for eternity
I’m only a part of a design on a greater tapestry
But I close my eyes and see You in my head in my head, You’re beautiful
The rhythm of Your heart beats with mine beats with mine like a song to my soul
I don’t want to waste my life running after the counterfeit
Every star across the sky makes me overwhelmed by You
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You
Every color of paint is black and white in comparison
And all these words that I speak feel like they don’t mean anything
But I close my eyes and see You in my head in my head, You’re beautiful
The rhythm of Your heart beats with mine beats with mine like a song to my soul
I don’t want to waste my life running after the counterfeit
Every star across the sky makes me overwhelmed by You
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You
I’m swept away by You
Don’t want a counterfeit
I don’t want to waste my life running after the counterfeit
Every star across the sky makes me overwhelmed by You
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You
Oh
I’m wonder struck by You

Songtekstvertaling

Schilder een beeld van mij, het zal niet eeuwig duren.
Ik ben slechts een deel van een ontwerp op een groter wandtapijt
Maar ik sluit mijn ogen en zie je in mijn hoofd in mijn hoofd, je bent mooi
Het ritme van je hart klopt met de mijne klopt met de mijne als een lied voor mijn ziel
Ik wil mijn leven niet verspillen door achter de vervalsing aan te lopen.
Elke ster aan de hemel maakt me overweldigd door jou.
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.
Elke kleur verf is zwart en wit in vergelijking
En al die woorden die ik spreek, hebben het gevoel dat ze niets betekenen.
Maar ik sluit mijn ogen en zie je in mijn hoofd in mijn hoofd, je bent mooi
Het ritme van je hart klopt met de mijne klopt met de mijne als een lied voor mijn ziel
Ik wil mijn leven niet verspillen door achter de vervalsing aan te lopen.
Elke ster aan de hemel maakt me overweldigd door jou.
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.
Ik ben weggevaagd door jou.
Ik wil geen vervalsing.
Ik wil mijn leven niet verspillen door achter de vervalsing aan te lopen.
Elke ster aan de hemel maakt me overweldigd door jou.
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.
Oh
Ik ben verbaasd over jou.