Porcupine Tree — Fear of a Blank Planet songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fear of a Blank Planet" van Porcupine Tree.

Songteksten

Sunlight coming through the haze
No gaps in the blind to let it inside
The bed is unmade, some music still plays
TV, yeah it’s always on
The flicker of the screen, a movie actress screams
I’m basking in the shit flowing out of it
I’m stoned in the mall again
Terminally bored shuffling round the stores
And shoplifting is getting so last year’s thing
X-Box is a god to me
A finger on the switch, my mother is a bitch
My father gave up ever trying to talk to me
Don’t try engaging me
The vaguest of shrugs, the prescription drugs
So you’ll never find a person inside
My face is mogadon
Curiosity has given up on me
I’m tuning out desires, the pills are on the rise
How can I be sure I’m here?
The pills that I’ve been taking confuse me
I need to know that someone sees that
There’s nothing left, I simply am not here
I’m through with pornography
The acting is lame, the action is tame
Explicitly dull, arousal annulled
Your mouth should be boarded up
Talking all day with nothing to say
Your shallow proclamations all misinformation
My friend says he wants to die
He’s in a band — they sound like Pearl Jam
The clothes are all black, the music is crap
In school I don’t concentrate
And sex is kinda fun but just another one
Of all the empty ways of using up a day
How can I be sure I’m here?
The pills that I’ve been taking confuse me
I need to know that someone sees that
There’s nothing left, I simply am not here
Bipolar disorder
Can’t deal with the boredom
Bipolar disorder
Can’t deal with the boredom
You don’t try
To be liked
You don’t mind
You feel no sun
You steal a gun
To kill time
You’re somewhere
You’re nowhere
You don’t care
You catch the breeze
You still the leaves
So now where?

Songtekstvertaling

Zonlicht komt door de nevel
Geen gaten in de blinden om het binnen te laten.
Het bed is open, sommige muziek speelt nog
TV, Ja Het staat altijd aan
De flikkering van het scherm, een filmactrice schreeuwt
Ik koester me in de stront die eruit stroomt.
Ik ben weer stoned in het winkelcentrum.
Terminaal verveeld schuifelen door de winkels
En winkeldiefstal wordt zo iets van vorig jaar.
X-Box is een god voor mij.
Een vinger op de knop, mijn moeder is een kreng.
Mijn vader gaf het op om met me te praten.
Probeer me niet te verleiden.
De vaagste schouderophalen, de voorgeschreven medicijnen
Dus je zult nooit iemand binnen vinden.
Mijn gezicht is mogadon.
De nieuwsgierigheid heeft me opgegeven.
Ik stem verlangens af, de pillen stijgen.
Hoe Weet ik zeker dat ik hier ben?
De pillen die ik heb genomen verwarren me.
Ik moet weten of iemand dat ziet.
Er is niets meer over, Ik ben gewoon niet hier.
Ik ben klaar met pornografie.
Het acteren is saai, de actie is tam
Expliciet saai, opgewonden nietig verklaard
Je mond moet dichtgetimmerd worden.
De hele dag praten zonder iets te zeggen.
Uw oppervlakkige verklaringen alle verkeerde informatie
Mijn vriend zegt dat hij wil sterven.
Hij zit in een band-ze klinken als Pearl Jam
De kleren zijn zwart, de muziek is waardeloos.
Op school concentreer ik me niet.
En seks is best leuk, maar gewoon een andere.
Van alle lege manieren om een dag te gebruiken
Hoe Weet ik zeker dat ik hier ben?
De pillen die ik heb genomen verwarren me.
Ik moet weten of iemand dat ziet.
Er is niets meer over, Ik ben gewoon niet hier.
Bipolaire stoornis
Ik kan niet omgaan met de verveling.
Bipolaire stoornis
Ik kan niet omgaan met de verveling.
Probeer het niet.
Om geliefd te zijn
Je vindt het niet erg.
Je voelt geen zon
Je steelt een pistool.
Om de tijd te doden
Je bent ergens.
Je bent nergens.
Het kan je niet schelen.
Je vangt de wind.
Je bent nog steeds de bladeren
Waar nu?