Phobia — Sickening Discretion songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sickening Discretion" van Phobia.

Songteksten

Eating flesh we are taught to respect
Humane conditions is their aspect
Hypocrite
Necessities engaged in discretion
Reversal in revolting bloody intentions
Is our given life an exchange for death
To urge a certain power of dominance
Your indulgence is a sickening torture
Invisible to the truth you stand for
Stubborn to the form of stupidity
And you show your felicity
Feed the power no more
The sick murder you conquer
Construct the mind
Not hypocritical lies
Is our given life an exchange for the death
To urge a certain power of dominance
Your complete force degrading humanity

Songtekstvertaling

Vlees eten wordt ons geleerd te respecteren
Humane omstandigheden is hun aspect
Huichelaar
Noodzakelijke discretie
Omkering in weerzinwekkende bloedige bedoelingen
Is ons leven een ruil voor de dood?
Om een bepaalde macht van dominantie aan te moedigen
Uw toegeeflijkheid is een ziekelijke marteling.
Onzichtbaar voor de waarheid waar je voor staat
Koppig aan de vorm van domheid
En je laat je felicity zien
Voer de stroom niet meer.
De zieke moord die je overwint
Construeer de geest
Geen hypocriete leugens.
Is ons leven een ruil voor de dood?
Om een bepaalde macht van dominantie aan te moedigen
Je complete kracht die de mensheid vernedert.