Phil Wickham — Tears of Joy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tears of Joy" van Phil Wickham.

Songteksten

Let my last breath here
Be my first with You
Where You rob my fear
And You make me new
So whatever comes
Whatever I go through
Let my last breath here
Be my first with You
The bells will ring
Your banner lifted high
Our holy King and we Your holy bride
I’ll join with all the saints
And lift my voice
When I see Your face
Through tears of joy
In a million years
We’ll have just begun
To explore Your heart
And Your boundless love
Singing endless songs of praise
For who You are and what You’ve done
In a million years
We’ll have just begun
The bells will ring
Your banner lifted high
Our holy King and we Your holy bride
I’ll join with all the saints
And lift my voice
When I see Your face
Through tears of joy
So in awe
So amazed
Standing here
Face to face
Let my last breath here
Be my first with You
Where You rob my fear
And You make me new
So whatever comes
Whatever I go through
Let my last breath here
Be my first with You
Oh let my last breath here
Be my first with You

Songtekstvertaling

Laat mijn laatste adem hier
Wees mijn eerste met jou.
Waar je mijn angst berooft
En jij maakt me nieuw
Dus wat er ook komt
Wat ik ook meemaak
Laat mijn laatste adem hier
Wees mijn eerste met jou.
De klokken zullen luiden
Je spandoek staat hoog.
Onze heilige koning en wij uw heilige bruid
Ik sluit me aan bij alle heiligen.
En til mijn stem op
Als ik je gezicht zie
Door tranen van vreugde
In een miljoen jaar
We zijn net begonnen.
Om je hart te verkennen
En uw grenzeloze liefde
Het zingen van eindeloze liederen van lof
Voor wie je bent en wat je hebt gedaan
In een miljoen jaar
We zijn net begonnen.
De klokken zullen luiden
Je spandoek staat hoog.
Onze heilige koning en wij uw heilige bruid
Ik sluit me aan bij alle heiligen.
En til mijn stem op
Als ik je gezicht zie
Door tranen van vreugde
Zo vol ontzag
Zo verbaasd
Hier staan
Van aangezicht tot aangezicht
Laat mijn laatste adem hier
Wees mijn eerste met jou.
Waar je mijn angst berooft
En jij maakt me nieuw
Dus wat er ook komt
Wat ik ook meemaak
Laat mijn laatste adem hier
Wees mijn eerste met jou.
Laat mijn laatste adem hier
Wees mijn eerste met jou.