Phil Wickham — Mercy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mercy" van Phil Wickham.

Songteksten

Made from the dust and breathed into life
He stood unashamed with a fire in his eyes
The image of God walking upon the world
All of the earth was under his feet
Except for the fruit from a forbidden tree
He took a taste and that’s how he breaks the world
He cried mercy, mercy
He broke the whole world with the fruit of a tree
Have mercy
Heaven to Earth came down from on high
With Hope in His name and a fire in His eyes
The fullness of God walking upon the world
He said He was love then proved it with blood
And rose from the dead to prove He was God
And that’s what it takes for one man to save the world
Oh such mercy, mercy
He saved the whole world when He hung on a tree
Such mercy
Oh, oh, oh
Now here inside of our skin and bones
Heaven above is making it’s home
The kingdom of God living upon the world
To love like He loves and give like He gives
To tell the story that makes dead men live
And that’s what it takes if we’re gonna change the world
Mercy, mercy
Your love is a song and You sing over me
Mercy

Songtekstvertaling

Van stof gemaakt en tot leven gebracht
Hij stond onbeschaamd met een vuur in zijn ogen
Het beeld van God wandelend over de wereld
De hele aarde lag onder zijn voeten.
Behalve de vruchten van een verboden boom.
Hij nam een voorproefje en zo breekt hij de wereld
Hij riep genade, genade
Hij brak de hele wereld met de vrucht van een boom
Heb genade.
Hemel naar aarde kwam van boven
Met hoop in zijn naam en een vuur in zijn ogen
De volheid van God die over de wereld loopt
Hij zei dat hij liefde was en bewees het met bloed.
En herrees uit de dood om te bewijzen dat hij God was.
En dat is wat er nodig is voor één man om de wereld te redden
Oh zo ' n genade, genade
Hij redde de hele wereld toen hij aan een boom hing.
Wat een genade.
Oh, oh, oh
Nu hier in onze huid en botten
De hemel boven maakt het thuis
Het koninkrijk van God die leeft op de wereld
Om lief te hebben zoals hij liefheeft en te geven zoals hij geeft
Om het verhaal te vertellen dat dode mensen laat leven
En dat is nodig als we de wereld willen veranderen.
Genade, genade
Jouw liefde is een lied en jij zingt over mij
Barmhartigheid