Phil Wickham — Glory songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Glory" van Phil Wickham.

Songteksten

The mountains standing in Your strength
The oceans roaring out Your praise
All creation glorifies Your name
The angels bow before Your throne
The heavens shine for You alone
All creation glorifies Your name
All creation glorifies Your name
Singing
Holy, holy
Holy is the Lord
Almighty, Worthy
All the earth is filled
With Your glory, glory
We give You glory, glory
In Your hand You hold the universe
At Your feet the nations of the earth
All creation glorifies Your name
All creation glorifies Your name
Singing
Holy, holy
Holy is the Lord
Almighty, Worthy
All the earth is filled
With Your glory, glory
We give You glory, glory
Blessing honor
Glory power
All our praises
Yours forever
Blessing honor
Glory power
All our praises
Yours forever
Holy, holy
Holy is the Lord
Almighty, Worthy
All the earth is filled
With Your glory, glory
We give You glory, glory

Songtekstvertaling

De bergen die in uw kracht staan
De oceanen brullen je lof uit
De hele schepping verheerlijkt uw naam
De engelen buigen voor uw troon
De hemel straalt alleen voor jou
De hele schepping verheerlijkt uw naam
De hele schepping verheerlijkt uw naam
Zingen
Heilige, heilige
Heilig is de Heer
Almachtige, Waardig
Alle aarde is gevuld
Met uw glorie, glorie
We geven u glorie, glorie
In je hand houd je het universum vast.
Aan uw voeten de naties van de aarde
De hele schepping verheerlijkt uw naam
De hele schepping verheerlijkt uw naam
Zingen
Heilige, heilige
Heilig is de Heer
Almachtige, Waardig
Alle aarde is gevuld
Met uw glorie, glorie
We geven u glorie, glorie
Zegen eer
Glory power
Al onze lof
Voor altijd van jou
Zegen eer
Glory power
Al onze lof
Voor altijd van jou
Heilige, heilige
Heilig is de Heer
Almachtige, Waardig
Alle aarde is gevuld
Met uw glorie, glorie
We geven u glorie, glorie