Phil Wickham — Carry My Soul songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Carry My Soul" van Phil Wickham.

Songteksten

I want to hear You say well done
I want to be welcomed in
I want to feel Your love like sunshine
On my resurrected skin
I want to hear the music play
I want to hear the trumpets sound
I want to hear You call my name
And watch my feet lift off the ground
I will run
Oh and I won’t quit
Chasing Your heart
Just like David did
I’ll coming running
Through the gates
Looking to Your face
Oh I can hardly wait
Until You carry my soul
Carry my soul away
When everything is said and done
And death has met its end
I want to hear You call me son
Be counted as a faithful friend
I want to see You rise like fire
I want to see the scars that bled
Oh won’t you take me higher
The place where angels fear to tread
And I will run
Lord and I won’t quit
Chasing Your heart
Just like David did
I’ll coming running
Through the gates
Looking to Your face
Oh I can hardly wait
Until You carry my soul
Carry my soul away
And I will keep my lamplight
Burning in the night
I’ll be waiting here for You
Watching for all Your signs
If I may be so bold to ask You
Would You lend Your ear to me
Oh Lord come quickly
And I will run
Lord and I won’t quit
Chasing Your heart
Just like David did
And I’ll coming running
Through the gates
Looking to Your face
Oh I can hardly wait
Until You carry my soul
Carry my soul away
Until You carry my soul
Carry my soul away

Songtekstvertaling

Ik wil je horen zeggen: goed gedaan.
Ik wil verwelkomd worden in
Ik wil je liefde voelen als zonneschijn
Op mijn herrezen huid
Ik wil de muziek horen spelen.
Ik wil de trompetten horen klinken.
Ik wil je mijn naam horen roepen.
En mijn voeten van de grond zien opstijgen
Ik zal rennen.
Oh en Ik zal niet stoppen
Achter je hart aan
Net als David.
Ik kom eraan.
Door de poorten
Op zoek naar je gezicht
Ik kan haast niet wachten.
Totdat je mijn ziel draagt
Draag mijn ziel weg
Wanneer alles gezegd en gedaan is
En de dood heeft zijn einde bereikt
Ik wil horen dat je me zoon noemt.
Wees een trouwe vriend.
Ik wil je zien opstaan als vuur.
Ik wil de littekens zien die bloedden.
Wil je me niet hoger brengen?
The place where angels fear to tread
En Ik zal rennen.
Heer en ik zullen niet opgeven.
Achter je hart aan
Net als David.
Ik kom eraan.
Door de poorten
Op zoek naar je gezicht
Ik kan haast niet wachten.
Totdat je mijn ziel draagt
Draag mijn ziel weg
En Ik zal mijn lamp houden
Brandend in de nacht
Ik wacht hier op je.
Kijken naar al jullie tekens
Als ik zo vrij mag zijn om u te vragen
Wil je naar me luisteren?
Oh heer kom snel
En Ik zal rennen.
Heer en ik zullen niet opgeven.
Achter je hart aan
Net als David.
En ik kom eraan.
Door de poorten
Op zoek naar je gezicht
Ik kan haast niet wachten.
Totdat je mijn ziel draagt
Draag mijn ziel weg
Totdat je mijn ziel draagt
Draag mijn ziel weg