Petra Haden — I Can't Reach You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Can't Reach You" van Petra Haden.

Songteksten

The with dynamic tension
Can turn into a piece of
I’m a million ages past you
A million years behind you too
A thousand miles up in the air
A trillion times I’ve seen you there
Your hair is golden, mine is gray
You walk on grass, it turns to hay
Your blood is blue and your eyes are red
My body strains but the nerves are dead
I can’t reach you, I’ve strained my eyes
I can’t reach you, I’ve split my sides
I can’t reach trying to get on you
See, feel or hear from you
The distances grow greater now
You drink champagne and past me plow
You fly your plane right over my head
You’re so alive and I’m nearly dead
I can’t reach you without that stretched
I can’t reach you, I crane my neck
I can’t reach trying to get on you
See, feel or hear from you
Once I caught a glimpse
Of your unguarded untouched heart
Our fingertips touched and then
My mind tore us apart
I can’t reach you without that stretched
I can’t reach you, I crane my neck
I can’t reach trying to get on you
See, feel or hear from you
Can’t reach you without that stretched
I can’t reach you, I crane my neck
I can’t reach trying to get on you
See, feel or hear from you

Songtekstvertaling

De dynamische spanning
Kan veranderen in een stuk van
Ik ben een miljoen eeuwen voorbij jou.
Een miljoen jaar achter je.
Duizend mijl hoog in de lucht
Een triljoen keer heb ik je daar gezien
Jouw haar is goud, de mijne is grijs.
Je loopt op gras, het verandert in Hooi.
Je bloed is blauw en je ogen zijn rood.
Mijn lichaam doet pijn, maar de zenuwen zijn dood.
Ik kan je niet bereiken, Ik heb mijn ogen gespannen
Ik kan je niet bereiken.
Ik kan er niet bij om je te versieren.
Zie, voel of hoor van je
De afstanden worden nu groter.
Je drinkt champagne en voorbij mijn ploeg
Je vliegt je vliegtuig recht boven mijn hoofd.
Je bent zo levend en ik ben bijna dood.
Ik kan je niet bereiken zonder dat gestrekt
Ik kan je niet bereiken.
Ik kan er niet bij om je te versieren.
Zie, voel of hoor van je
Ik ving een glimp op.
Van je onbewaakte, onaangetaste hart.
Onze vingertoppen raakten elkaar en toen
Mijn geest verscheurde ons.
Ik kan je niet bereiken zonder dat gestrekt
Ik kan je niet bereiken.
Ik kan er niet bij om je te versieren.
Zie, voel of hoor van je
Ik kan je niet bereiken zonder dat uitgerekt
Ik kan je niet bereiken.
Ik kan er niet bij om je te versieren.
Zie, voel of hoor van je