Paul O'Brien — Before the War songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Before the War" van Paul O'Brien.

Songteksten

We used to skip
(Before the war)
We used to sing
(Before the war)
And we could dance
We could believe
There was no star
Stitched to our sleeve
We used to play
Before the war
And we made hay
Before the war
We ran our shops
We had our laws
We offered god
Our marriage vows
But the star of Bethlehem
Came between us and them
The star the wise men drew
Is taking me from you
These men they send us east
In wagons made for beasts
To work and make them
Stronger than before
Beyond their wildest dreams
Before the war
Remember how
Before the war
We were friends
Before the war
And when I write
I’ll send my love
On passions wings
Like Noah’s dove
Remember me Before the war
Before you sleep
Before the war
Before their boots
Echoed through our street
Remember me In every girl you meet
But the star of Bethlehem
Came between us and them
The star the wise men drew
Is taking me from you
These men they send us east
In wagons made for beasts
To work and make them
Stronger than before
Beyond their wildest dreams
Before the war

Songtekstvertaling

We spijbelden altijd.
(Voor de oorlog)
We zongen vroeger.
(Voor de oorlog)
En we kunnen dansen
We konden geloven
Er was geen ster.
Aan onze mouw genaaid
We speelden vroeger.
Voor de oorlog
En we maakten Hooi
Voor de oorlog
We runden onze winkels.
We hadden onze wetten.
We hebben god aangeboden.
Onze huwelijksgeloften
Maar de ster van Bethlehem
Kwam tussen ons en hen
De ster die de wijzen tekenden.
Neemt me van je af
Deze mannen sturen ons naar het oosten.
In wagens voor dieren
Om te werken en ze te maken
Sterker dan voorheen
Voorbij hun wildste dromen
Voor de oorlog
Onthoud hoe
Voor de oorlog
We waren vrienden.
Voor de oorlog
En als ik schrijf
Ik doe je de groeten.
Op passies vleugels
Zoals Noah ' s duif.
Denk aan mij voor de oorlog.
Wat u moet weten voordat u slaapt
Voor de oorlog
Voor hun laarzen
Echode through our street
Denk aan me in elk meisje dat je ontmoet.
Maar de ster van Bethlehem
Kwam tussen ons en hen
De ster die de wijzen tekenden.
Neemt me van je af
Deze mannen sturen ons naar het oosten.
In wagens voor dieren
Om te werken en ze te maken
Sterker dan voorheen
Voorbij hun wildste dromen
Voor de oorlog