Passafire — Stowaway songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stowaway" van Passafire.

Songteksten

Started having dreams again
Had all that I can take, now I’m back at the end
Been seeing summer sweet again
Been tracing lines all the way to where they began
I’ve noticed
I think you know this
We got a stowaway
Way past, past its stay
Started splittin' at my seams again
One half ran away but I’m back on the mend
Started hidin' keys again
It’s been locked up inside and it’s wringing its hands
I’ve noticed I drove us, but I’m not awake
Can almost reach the brakes
But I closed it, holy ghost it
I think I’ll paint it gray
Float, float away
Float away, we’ll float away
Float away, we’ll float away
Float away, we’ll float away
Float away, we’ll float away
So I say it loud
So I say it loud
So I say it loud
Float away, we’ll float away
Float away, we’ll float away

Songtekstvertaling

Begon weer dromen te hebben
Ik Had alles wat ik kon hebben, nu ben ik terug aan het eind.
Ik zie summer sweet weer.
Ik traceer lijnen tot waar ze begonnen.
Dat heb ik gemerkt.
Ik denk dat je dit Weet.
We hebben een verstekeling.
Ver voorbij, Voorbij zijn verblijf
Begon weer aan mijn naden te spatten.
De ene helft liep weg, maar ik ben weer beter.
Weer sleutels verstopt
Hij zit opgesloten en hij wrijft z ' n handen.
Ik heb gemerkt dat ik ons heb gebracht, maar ik ben niet wakker.
Kan bijna bij de remmen
Maar ik heb het gesloten, Heilige Geest.
Ik denk dat ik het grijs schilder.
Zweven, zweven weg
We drijven weg, we drijven weg
We drijven weg, we drijven weg
We drijven weg, we drijven weg
We drijven weg, we drijven weg
Dus ik zeg het luid
Dus ik zeg het luid
Dus ik zeg het luid
We drijven weg, we drijven weg
We drijven weg, we drijven weg