Passafire — Night Comes Easy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Night Comes Easy" van Passafire.

Songteksten

The energy among us has become super humongous and
The entity that strung us is about to come and strum us
It requires something from us and we all must make a promise
We desire nothing but we hope to someday overcome it
The choir will be singing while the bells will be ringing
Yellow-jackets keep stinging while the vines will be swinging
In the night time will bring us a reason to be drinking
It’s a nice time for everybody to do some thinking
And the night comes easy
To everything on this side of the wall
But on the outside creeping
There is a plan for these walls to fall
The passion of the people has become super cerebral
While the information’s feeble and it’s fatal like a needle
If you buy into the circle it could soon become illegal
If you’re watching the commercial you could end up in the sequel
The choir will be singing while the bells will be ringing
Yellow-jackets keep stinging while the vines will be swinging
In the night time will bring us a reason to be drinking
It’s a nice time for everybody to do some thinking
And the night comes easy
To everything on this side of the wall
But on the outside creeping
There is a plan for these walls to fall
And the night comes easy
To everything on this side of the wall
But on the outside creeping
There is a plan for these walls to fall…

Songtekstvertaling

De energie onder ons is enorm groot geworden en
De entiteit die ons aan het lijntje hield staat op het punt om ons te bespringen.
Het vereist iets van ons en we moeten allemaal een belofte maken
We verlangen niets, maar we hopen het op een dag te overwinnen.
Het koor zingt terwijl de klokken luiden.
Yellow-Jacks blijven steken terwijl de wijnstokken zullen swingen
In de nacht brengt de tijd ons een reden om te drinken
Het is een leuke tijd voor iedereen om na te denken.
En de nacht komt gemakkelijk
Aan alles aan deze kant van de muur
Maar aan de buitenkant kruipend
Er is een plan om deze muren te laten vallen.
De passie van het volk is super cerebraal geworden.
Terwijl de informatie zwak is en dodelijk als een naald
Als je in de cirkel trapt, kan het snel illegaal worden.
Als je naar de reclame kijkt, kun je in het vervolg eindigen.
Het koor zingt terwijl de klokken luiden.
Yellow-Jacks blijven steken terwijl de wijnstokken zullen swingen
In de nacht brengt de tijd ons een reden om te drinken
Het is een leuke tijd voor iedereen om na te denken.
En de nacht komt gemakkelijk
Aan alles aan deze kant van de muur
Maar aan de buitenkant kruipend
Er is een plan om deze muren te laten vallen.
En de nacht komt gemakkelijk
Aan alles aan deze kant van de muur
Maar aan de buitenkant kruipend
Er is een plan om deze muren te laten vallen.…