Passafire — Man of Wishes songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Man of Wishes" van Passafire.

Songteksten

Please understand this is a message to a man of wishes
You can be sure that your wishes won’t be granted
If you think you can truly take advantage
Of the community in which you’ve planted
Your malevolent roots of disenchantment
It occurred to me, he could have been deceived
By the things his heroes believe
Could it be all the movies and the TV shows
Mixed with a desire to be bigger than those
Who would make you feel small, would you risk it all?
To be famous in bad way, tragic in a sad way
The upper hand is coming down on you
Oh man of many wishes what are you gonna do?
You can be sure that your wishes won’t be granted
If you think you can truly take advantage
Of the community in which you’ve planted
Your malevolent roots of disenchantment
It occurred to me, he could have been misguided
Probably took some time to decide it
Next thing he knew, oh how it grew
Something was wrong did not know what to do
Did not know how to feel
Did not know what is real
Time was ticking like a rolling wheel
As he approached the finish line
Time to think it over just one more time
You can be sure that your wishes won’t be granted

Songtekstvertaling

Dit is een boodschap aan een man met wensen.
U kunt er zeker van zijn dat uw wensen niet worden ingewilligd
Als je denkt dat je echt kunt profiteren
Van de gemeenschap waarin je hebt geplant
Je kwaadaardige wortels van ontzetting
Het kwam bij me op, dat hij bedrogen had kunnen worden.
Door de dingen die zijn helden geloven
Kunnen het alle films en TV-programma ' s zijn?
Gemengd met een verlangen om groter te zijn dan die
Wie zou je klein laten voelen, zou je alles riskeren?
Beroemd zijn op een slechte manier, tragisch op een trieste manier
De overhand komt op je af.
Oh man met veel wensen wat ga je doen?
U kunt er zeker van zijn dat uw wensen niet worden ingewilligd
Als je denkt dat je echt kunt profiteren
Van de gemeenschap waarin je hebt geplant
Je kwaadaardige wortels van ontzetting
Ik bedacht me dat hij misschien misleid was.
Het heeft waarschijnlijk wat tijd gekost om het te beslissen.
Voor hij het wist, hoe het groeide
Er was iets mis. ik wist niet wat ik moest doen.
Wist niet hoe je je moest voelen
Wist niet wat echt is
De tijd tikte als een rijdend wiel
Toen hij de finish naderde
Tijd om er nog één keer over na te denken.
U kunt er zeker van zijn dat uw wensen niet worden ingewilligd