Passafire — Go songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Go" van Passafire.

Songteksten

Workin' hard every day just to make enough
To fill the gas tank it’ll make you tough
Go straight to the bank never interrupt
The routine of the day need a pick me up
Searching hard every day for the major stuff
It’s a wonder that we never got a razor cut
From the edges that we push that are dangerous
It seems like less of it is strange to us
Workin' hard every night for the right to be
The kind of thing that everybody likes to see
Got a vision, but I don’t have quite the reach
Need to tap into the network of the quiet trees
I’m alone, but all around me is togetherness
The more we understand, the more we believe in less
We’re relieving stress
And not beating chests
Never needing rest
We just want to have a good time
If we only could try
And recall the last time
Everybody should find
Memories of good times
If we only could try
And recall the last time
Everybody go
Workin' hard every day just to beat the rush
Lift finger by finger to open the clutch
Reassemble dreams that were crushed
Sometimes it feels like it’s all too much
Maybe if the weight was lifted
Freedom would finally be gifted
Be still, now try to help me listen
There’s something vital that we’re missing
We just want to have a good time
If we only could try
And recall the last time
Everybody should find
Memories of good times
If we only could try
And recall what stood right in the way of
We just want to have a good time
If we only could try
And recall the last time
Everybody should find
Memories of good times
If we only could try
And recall the last time
Everybody go

Songtekstvertaling

Elke dag hard werken om genoeg te verdienen.
Om de benzinetank te vullen maakt het je taai
Ga direct naar de bank. onderbreek me nooit.
De routine van de dag moet een pick me up
Elke dag hard zoeken naar de belangrijkste dingen
Het is een wonder dat we nooit een scheermes hebben gehad.
Van de randen die we duwen die gevaarlijk zijn
Het lijkt alsof minder vreemd is voor ons.
Elke avond hard werken voor het recht om te zijn
Het soort dingen dat iedereen graag ziet
Ik heb een visioen, maar ik heb niet het bereik.
Behoefte aan toegang tot het netwerk van de Stille bomen
Ik ben alleen, maar om me heen is saamhorigheid.
Hoe meer we begrijpen, hoe meer we geloven in minder
We verlichten stress.
En geen kisten slaan
Nooit rust nodig
We willen gewoon een leuke tijd hebben.
Konden we het maar proberen.
En denk aan de laatste keer.
Iedereen moet het vinden.
Herinneringen aan goede tijden
Konden we het maar proberen.
En denk aan de laatste keer.
Iedereen weg.
Elke dag hard werken om de drukte te verslaan.
Steek vinger met vinger om de koppeling te openen
Dromen in elkaar zetten die verpletterd waren
Soms voelt het alsof het allemaal teveel is.
Misschien als het gewicht werd opgetild
Vrijheid zou eindelijk worden geschonken
Wees stil, probeer me te helpen luisteren.
Er is iets belangrijks dat we missen.
We willen gewoon een leuke tijd hebben.
Konden we het maar proberen.
En denk aan de laatste keer.
Iedereen moet het vinden.
Herinneringen aan goede tijden
Konden we het maar proberen.
En gedenk wat recht in de weg stond.
We willen gewoon een leuke tijd hebben.
Konden we het maar proberen.
En denk aan de laatste keer.
Iedereen moet het vinden.
Herinneringen aan goede tijden
Konden we het maar proberen.
En denk aan de laatste keer.
Iedereen weg.