Parsifal — Go With the Wind songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Go With the Wind" van Parsifal.

Songteksten

Run from the bane,
from the fiend at your back.
Into the eye of the storm,
and the world around atrophies.
All, wasted resources have caught up our tracks,
into the core of every soul alive.
I’m alive.
Run for your life,
despite the fact that life itself has ended.
Where could we fly,
when a new day was all we wanted.
Run for your life,
you must leave or you’ll die here.
Don’t you look back,
make it all the way.
Go with the wind and let it guide you,
until the day you’re there.
On the fields of your home,
on the snow covered plains.
Let the wind draw the path of your fate.
Eye to eye with the king of the gales,
walls are gaining closer but the end keeps away.
There’s a betraying — a traitor inside.
Someone lying,
sacrificing all for his pride.
Go with the wind and let it guide you,
until the day you’re there.
On the fields of your home,
on the snow covered plains.
Let the wind draw the path of your fate.

Songtekstvertaling

Ren weg van de bane,
van de duivel achter je.
In het oog van de storm,
en de wereld rond atrofies.
Alle verspilde middelen hebben onze sporen ingehaald.,
in de kern van elke levende ziel.
Ik leef nog.
Ren voor je leven.,
ondanks het feit dat het leven zelf is geëindigd.
Waar kunnen we vliegen?,
toen een nieuwe dag alles was wat we wilden.
Ren voor je leven.,
je moet hier weg of je sterft hier.
Kijk niet achterom.,
maak het helemaal.
Ga met de wind mee en laat het je leiden,
tot de dag dat je er bent.
Op de velden van uw huis,
op de sneeuw bedekte vlaktes.
Laat de wind je lot bepalen.
Oog in oog met de koning van de gales,
de muren komen dichterbij, maar het einde blijft weg.
Er is een verrader binnen.
Iemand die liegt.,
alles opofferen voor zijn trots.
Ga met de wind mee en laat het je leiden,
tot de dag dat je er bent.
Op de velden van uw huis,
op de sneeuw bedekte vlaktes.
Laat de wind je lot bepalen.