Parquet Courts — The More it Works songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The More it Works" van Parquet Courts.

Songteksten

Express yourself without the tools that they give you
Want something they didn’t tell you to want
Say something without the words that they fed you
Find something they didn’t tell you to hunt for
Because the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Be yourself and not the figure they mold
Look for something they’ve been trying to hide
Do something you were never told to
Don’t keep it to yourself, don’t keep it inside
Yeah the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you flex it, the more it grows
The more you feed it, the less it owes
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah the more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
The more you flex it, the more it grows
The more you feed it, the less it owes
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
Yeah, listen up, listen up everybody
What could I even mean?
Could it be your teeth? Could it be your eyes?
Could it be your mouth? Could it be your spleen?
It’s kind of like all those things
It’s kind of wrapped into one
The more you use it, the more it works
The more you use it, the more it works
Yeah, define yourself, not in title
Embrace a concept not taught in school
The more you use it, the more it works
If you waste it, you’re a fool
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
Yeah, the more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works
The more it works

Songtekstvertaling

Druk jezelf uit zonder het gereedschap dat ze je geven.
Ze willen iets wat je niet wilde.
Zeg iets zonder de woorden die ze je gaven.
Zoek iets wat je niet moest zoeken.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Wees jezelf en niet het figuur dat ze vormen.
Zoek iets wat ze proberen te verbergen.
Doe iets wat je nooit verteld is.
Hou het niet voor jezelf, hou het niet binnen.
Ja, hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het buigt, hoe meer het groeit.
Hoe meer je het voedt, hoe minder het verschuldigd is.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Ja, hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het buigt, hoe meer het groeit.
Hoe meer je het voedt, hoe minder het verschuldigd is.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Ja, hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Luister, allemaal.
Wat kan ik eigenlijk bedoelen?
Kan het je tanden zijn? Kan het je ogen zijn?
Kan het je mond zijn? Kan het je milt zijn?
Het is net als al die dingen.
Het is een soort van gewikkeld in een
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Ja, definieer jezelf, niet in de titel.
Omarm een concept dat niet op school wordt onderwezen.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het werkt.
Als je het verspilt, ben je een dwaas.
Ja, hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Ja, hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt
Hoe meer het werkt