Parquet Courts — He's Seeing Paths songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "He's Seeing Paths" van Parquet Courts.

Songteksten

He’s got a MetroPCS and a bike and an alibi
Chinatown, downtown, to Crown Heights and Bed-Stuy
Green paths, grey paths, one way streets
Running through the grid trying to get to point B
Chinese food drivers taking wrong way rides
Driver side doors trying not to collide
Nothing in his mind but a five borough map
Left, right, north, south, east, west, he’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
His eyes going side to side, scanning for the haters
Suspicious doorman pointing at the elevator
Later, he’s sitting in the park and thinking
Then he hits the ground running when the burner starts beeping
So and the train
First goes up, the second goes down
James on Broome went six for five
And Mike in Union Square got three
Jimmy on Sixty-Ninth got one
Pablo wasn’t home, so he got none
Like the boys in the park making
Like a rook through the board he’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
At the Wilson Ave checkpoint, he’s got to trust his instincts
And slips into the hands of the 83rd Precinct
«Don't touch my bag,"he pleads, «Mr. Officer
Nothing in there but clothes and fabric softener»
Yeah they’re perched outside every corner store
Cause the powers that be choose to surveil the poor
Avoiding eye contact every time he goes past
to the gut of the beast, he’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths
He’s seeing paths

Songtekstvertaling

Hij heeft een metropolen en een fiets en een alibi.
Chinatown, downtown, Crown Heights en Bed Stuy
Groene paden, grijze paden, eenrichtingsverkeer
Door het raster rennen om bij punt B te komen.
Chinese voedselcoureurs rijden verkeerd.
Bestuurdersdeuren proberen niet te botsen
Hij denkt alleen maar aan een kaart van vijf gemeenten.
Links, rechts, noord, zuid, oost, west, hij ziet paden
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Zijn ogen gaan van kant naar kant, Scannen naar de haters
Verdachte portier wijst naar de lift.
Later zit hij in het park te denken.
Dan raakt hij de grond terwijl de brander begint te piepen.
Dus en de trein
De eerste gaat omhoog, de tweede gaat omlaag.
James op Broome ging zes voor vijf.
En Mike op Union Square kreeg er drie.
Jimmy op negenenzestig kreeg er een.
Pablo was niet thuis, dus hij kreeg er geen.
Zoals de jongens in het park
Als een toren door het bord ziet hij paden
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Bij de Wilson Ave checkpoint, moet hij op zijn instinct vertrouwen.
En glipt in de handen van het 83e District
"Raak mijn tas niet aan, "pleit hij," Meneer Agent
Daarin zitten alleen kleding en wasverzachter.»
Ja, ze zitten bij elke winkel op de hoek.
Want de machthebbers kiezen ervoor om de armen in de gaten te houden
Oogcontact vermijden als hij langskomt.
naar de buik van het beest, ziet hij paden
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.
Hij ziet paden.