Пара Нормальных — Anyone songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Anyone" van Пара Нормальных.

Songteksten

Love is delusion, you are my world,
Beauty is power, a smile is a sword,
Tear is emotion, you are my soul,
Over is over, a life is a bowl,
Anyone who has really loved,
Anyone who has really cried,
Anyone who has really loved,
has never really lived
I am going in your day
You are very far far away
I am flying in your sleep
Only silence is on your lips
Anyone who has really loved,
Anyone who has really cried,
Anyone who has really loved,
has never really lived
Love is delusion, you are my world,
Beauty is power, a smile is a sword,
Tear is emotion, you are my soul,
Over is over, a life is a bowl,
Anyone who has really loved,
Anyone who has really cried,
Anyone who has really loved,
has never really lived

Songtekstvertaling

Liefde is waan, jij bent mijn wereld,
Schoonheid is macht, een glimlach is een zwaard,
Traan is emotie, jij bent mijn ziel,
Voorbij is voorbij, een leven is een kom,
Iedereen die echt heeft liefgehad,
Iedereen die echt gehuild heeft,
Iedereen die echt heeft liefgehad,
heeft nooit echt geleefd
Ik ga in jouw tijd.
Je bent ver weg.
Ik vlieg in je slaap
Alleen stilte is op je lippen.
Iedereen die echt heeft liefgehad,
Iedereen die echt gehuild heeft,
Iedereen die echt heeft liefgehad,
heeft nooit echt geleefd
Liefde is waan, jij bent mijn wereld,
Schoonheid is macht, een glimlach is een zwaard,
Traan is emotie, jij bent mijn ziel,
Voorbij is voorbij, een leven is een kom,
Iedereen die echt heeft liefgehad,
Iedereen die echt gehuild heeft,
Iedereen die echt heeft liefgehad,
heeft nooit echt geleefd

Videoclip voor het nummer Anyone (Пара Нормальных)