Old Funeral — Alone Walking songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Alone Walking" van Old Funeral.

Songteksten

Alone walking, in thought plaining
And sore sighing, all desolate
Me remembring, of my living
My death wishing, both early and late
Infortunate, is so my fate
That vote ye what? Out of measure
My life I hate, thus desperate
In soche pore eslate though I endure
Of other cure am I not sure
Thus to endure is hard, certain
Such is my cure I you ensure:
What creature may have more pain?
My truth so plain is taken in vain
And great disdain in remembrence;
Yet i full faine would me complain
Me to abstaine from this penence;
But in substaunce none Allegiance
Of my grevaunce can I not find:
Right so my chance with Displesance
Doeth me avance and thus an ende

Songtekstvertaling

Alleen wandelen, in gedachten beramen
En pijnlijk Zuchten, allemaal verlaten.
Ik herinner me mijn leven
Mijn dood wensen, zowel vroeg als laat
Helaas, dat is mijn lot.
Wat zeg je? Buitenmaat
Mijn leven haat ik, zo wanhopig
In soche pore esplate al verdraag ik het
Van een ander geneesmiddel ben ik niet zeker
Dus om te verdragen is moeilijk, zeker
Dat is mijn geneesmiddel.:
Welk wezen kan meer pijn hebben?
Mijn waarheid is voor niets gebruikt.
En grote minachting in de herinnering;
Toch zou ik klagen.
Ik onthoud me van deze penentie.;
Maar in substaunce geen trouw
Van mijn grevaunce kan ik niet vinden:
Juist dus mijn kans met ongenoegen
Geeft mij genade en zo een vijand.