Oh Land — Pyromaniac songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Pyromaniac" van Oh Land.

Songteksten

Light me up and blow me away
Like a moth drawn to a flame
No swing door to keep you away
‘Cause here in the dark there’s nothing to say
I’ll sing a torch song for you now, if you want me to
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
Woohooo woohooo wooohooo, both ends burning
Making me warm and taking me higher
Can’t see the smoke for the trees
Or the forest through the fire
You saw the warning sign
But you threw caution to the wind
So don’t blame me for the sad state you’re in
I’ll sing a torch song for you now, if you want me to
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
Woohooo woohooo wooohooo, both ends burning
Woohooo woohooo wooohooo, both ends burning
I like candle lit dinner for two
I do, I do
‘Cause I’d rather see red than feel blue
I do, don’t you
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
I’m a pyromaniac, you’re my perfect match
And sparks fell so fast you know we got
Both ends burning
Woohoo

Songtekstvertaling

Steek me aan en blaas me weg.
Als een mot aangetrokken tot een vlam
Geen schommeldeur om je weg te houden.
Want hier in het donker is er niets te zeggen.
Ik zal nu een toorts lied voor je zingen, als je wilt dat ik dat doe.
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Woohooo woohooo wooohooo, beide uiteinden branden
Me warm maken en me hoger brengen
Kan de rook niet zien voor de bomen
Of het bos door het vuur
Je zag het waarschuwingssignaal.
Maar je wierp voorzichtigheid in de wind
Dus geef mij niet de schuld van de droevige toestand waarin je verkeert.
Ik zal nu een toorts lied voor je zingen, als je wilt dat ik dat doe.
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Woohooo woohooo wooohooo, beide uiteinden branden
Woohooo woohooo wooohooo, beide uiteinden branden
Ik hou van kaarslicht voor twee.
Dat doe ik, dat doe ik.
Want ik zie liever rood dan blauw.
Dat doe ik, jij niet?
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Ik ben een pyromaan, jij bent mijn perfecte match.
En vonken vielen zo snel je weet dat we
Beide uiteinden branden
Woohoo