Oh Land — Next Summer songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Next Summer" van Oh Land.

Songteksten

Put me to sleep now and don’t wake me up
Until time has changed us, fast forward the clock
Now I’m just a resident, I used to be the host
The one that would make you feel at home
I’ll imagine a perfect landing
I’m not pushing hard, nor hanging
Just silently falling into place
You — where gravity simply takes me
Next summer
We’ll meet again
And start all over where we last left it
Next summer I’ll make you forget
How painful it feels to be left empty
I let it go, let it go now
Next summer I’ll chase you down
So run away, run away now
Next summer I’ll chase you down
Reach out of my shoes and out of my head
You’re losing your grip, I’m still lying in bed
A number is written in blue ink on your hand
The red in your eyes is more prominent
Conversation will take us around in the park
Repeating the words in a dead lock
It starts to get cold outside and it starts to get dark
It starts to clear up now

Songtekstvertaling

Breng me nu in slaap en maak me niet wakker.
Tot de tijd ons veranderd heeft, spoel de klok vooruit.
Nu ben ik gewoon een coassistent, ik was vroeger de gastheer.
Degene die je thuis zou laten voelen
Ik stel me een perfecte landing voor.
Ik duw niet hard, of hang niet.
Gewoon stil op zijn plaats vallen
Jij-waar de zwaartekracht me gewoon brengt
Volgende zomer
We zien elkaar weer.
En opnieuw beginnen waar we het voor het laatst hebben achtergelaten
Volgende zomer zal ik je laten vergeten
Hoe pijnlijk het is om leeg te zijn.
Ik laat het gaan, laat het nu gaan.
Volgende zomer achtervolg ik je.
Dus ren weg, ren weg nu.
Volgende zomer achtervolg ik je.
Reik uit mijn schoenen en uit mijn hoofd.
Je verliest je grip, ik lig nog steeds in bed.
Een nummer is geschreven in blauwe inkt op uw hand
Het rood in je ogen is prominenter.
Het gesprek zal ons rondleiden in het park.
De woorden herhalen in een dood slot
Het wordt koud buiten en het wordt donker.
Het begint nu op te ruimen.