Oh Land — Bird In An Aeroplane songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bird In An Aeroplane" van Oh Land.

Songteksten

Light weight, but strong
I can only go this long
Iron, steel, and smoke
Your power is endless
I’m only flesh and bones
Every machine has a promise to break
Stuck in a dream that I may not escape
I pray for hurricanes
You take off when I want to stay
Out of steam, I’m off terrain
I’m a bird in an aeroplane
Crossing continents
We’re going in loops
Tell me will we ever land
Longing to return
To somewhere I’ve known, something quite familiar (oh oh)
We’re flying over mountains higher every day
I’m trying to keep up
Trying to match your game
While you are gaining height I’m fading into grey
And away…

Songtekstvertaling

Licht gewicht, maar sterk
Ik kan maar zo lang.
Ijzer, staal en rook
Je kracht is eindeloos
Ik ben slechts vlees en botten.
Elke machine heeft een belofte om te breken
Vast in een droom dat ik misschien niet kan ontsnappen
Ik bid voor orkanen.
Je vertrekt wanneer Ik wil blijven.
Zonder stoom ben ik van het terrein af.
Ik ben een vogel in een vliegtuig
Continenten oversteken
We gaan in loops.
Zeg me of we ooit zullen landen.
Verlangen om terug te keren
Naar een plek die ik heb gekend, iets heel bekends (oh oh oh)
We vliegen elke dag hoger over bergen.
Ik probeer je bij te houden.
Proberen te matchen met uw spel
Terwijl jij groter wordt, vervaag ik in het grijs.
En weg…