Oh Land — 3 Chances songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "3 Chances" van Oh Land.

Songteksten

Do two hearts get three chances
First time you took me in
Then turned around and left it
But if kittens all got nine lives and zombies resurrected
Then how can I have one more try to get our love corrected
Do two hearts get three chances
I said I was over you when came back for seconds
But you believed my acting skills and now I just regret it
So how can I have one more try get us reconnected
Do two hearts get three chances
Now you’re here in front of me and the future’s open ended
If kittens all got nine lives and zombies resurrected
Then could it be with you and me
This pattern’s never ending
If kittens all got nine lives and zombies resurrected
Then could it be with you and me
This pattern’s never ending

Songtekstvertaling

Krijgen twee harten drie kansen
De eerste keer dat je me in huis nam.
Daarna draaide hij zich om en liet hem achter.
Maar als kittens allemaal negen levens hebben en zombies herrezen
Hoe kan ik dan nog één poging doen om onze liefde te verbeteren?
Krijgen twee harten drie kansen
Ik zei dat ik over je heen was toen ik terugkwam.
Maar je geloofde in mijn acteervaardigheden en nu heb ik er gewoon spijt van.
Hoe kan ik nog één poging doen om ons weer te verbinden?
Krijgen twee harten drie kansen
Nu sta je hier voor me en de toekomst is open
Als kittens allemaal negen levens hebben en zombies herrezen
Dan kan het tussen jou en mij zijn.
Dit patroon houdt nooit op.
Als kittens allemaal negen levens hebben en zombies herrezen
Dan kan het tussen jou en mij zijn.
Dit patroon houdt nooit op.