Oceanborn — Of Despair songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Of Despair" van Oceanborn.

Songteksten

The urge to find you grows stronger every day
While the memory of your ruby lips slowly fades away
In a dream, you were crying out, but the wings of death take you further away
I’m closing the door. I’ve lead you astray my wounded flower
I hope I have not sealed your fate
Now in this silence, confidence is left at bay
While the ruining of your innocence could well be under way
And here I sit, contemplating my failure’s depth
Heavy waves of guilt take my every breath away
I’m closing the door. I’ve lead you astray my wounded flower
I hope I have not sealed your fate
Forsake my reason. How did I sink this low?
Blinded by passion. Now hope is gone
I’m closing the door. I’ve lead you astray my wounded flour
…tearing my heart out
I am frozen
All I wanted was to see her eyes
To be chosen
Is a fate that I can’t recognize

Songtekstvertaling

De drang om je te vinden wordt elke dag sterker
Terwijl de herinnering aan je robijnen lippen langzaam vervaagt
In een droom schreeuwde je, maar de vleugels des doods brengen je verder weg.
Ik doe de deur dicht. Ik heb je misleid mijn gewonde bloem
Ik hoop dat ik je lot niet bezegeld heb.
Nu, in deze stilte, wordt vertrouwen op afstand gelaten.
Terwijl het ruïneren van je onschuld wel eens aan de gang zou kunnen zijn
En hier zit ik, over de diepte van mijn mislukking na te denken.
Zware golven van schuld nemen mijn adem weg
Ik doe de deur dicht. Ik heb je misleid mijn gewonde bloem
Ik hoop dat ik je lot niet bezegeld heb.
Laat mijn reden vallen. Hoe ben ik zo diep gezonken?
Verblind door passie. Nu is de hoop weg.
Ik doe de deur dicht. Ik heb je op een dwaalspoor gebracht mijn gewonde bloem
... mijn hart eruit rukt
Ik ben bevroren.
Ik wilde alleen haar ogen zien.
Te kiezen
Is een lot dat ik niet kan herkennen