Oceanborn — Lifting the Veil songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lifting the Veil" van Oceanborn.

Songteksten

What the hell is this motherfucker? I’ve always been an atheist fucker
I’ve never believed in this. The masses are full of piss
Fuck your god and fuck your demons. I got my truth. I got my reason
You give me faith, I’ll give you treason. Now the blasphemer’s full of shit
Life is short and full of regret
Kill the beast; become the godhead
So you think you can go? Just like that?
Who the hell are you, untrustworthy?
Speak your name and truth I pray thee;
‘cause I’ve grown so weary. I do not have time for thee
This forsaken place pulls on me. I curse the ground and all it’s armies
I do not have time to bandy treaties. I must away from this
My stained heart is shrouded in debt
You gave me fate but I’m not done yet
So you think you can go? Just like that?
What you don’t understand my son
Is there are many gods in here
All those living inside the heads of men
There are many gods in here
All of them do envy your path
And all to you do jeer
Replacing their fate with a chain of blood;
Carving out the heart to fill the hole with fear
The rook spoke truth which you cast aside
For in your heart it drew fear
To claim this realm through patricide
When all you want is out of here
Sati, Sati, your path will not set you free
Kill Me. Kill Me. Kill Me
So you think you can go? Just like that?

Songtekstvertaling

Wat is dit voor een klootzak? Ik ben altijd al een atheïstische klootzak geweest.
Ik heb hier nooit in geloofd. De massa zit vol pis.
Neuk je god en je demonen. Ik heb mijn waarheid. Ik heb mijn reden.
Als je me vertrouwen geeft, geef ik je verraad. Nu zit de godslasteraar vol stront.
Het leven is kort en vol spijt.
Dood het beest, word de godheid.
Dus je denkt dat je kunt gaan? Zomaar?
Wie ben jij, onbetrouwbaar?
Spreek uw naam en waarheid Ik bid u;
omdat ik zo moe ben geworden. Ik heb geen tijd voor u.
Deze verlaten plek trekt aan me. Ik vervloek de grond en al het leger
Ik heb geen tijd voor verdragen. Ik moet hier weg.
Mijn bevlekte hart is gehuld in schulden.
Je gaf me het lot, maar ik ben nog niet klaar.
Dus je denkt dat je kunt gaan? Zomaar?
Wat je niet begrijpt, mijn zoon.
Zijn hier veel goden?
Al degenen die leven in de hoofden van mannen
Er zijn hier veel goden.
Ze zijn allemaal jaloers op je pad.
En alles aan jou
Hun lot vervangen door een keten van bloed.;
Het hart eruit snijden om het gat te vullen met angst
De toren sprak de waarheid die je opzij zette.
Want in je hart trok het angst
Om dit rijk te claimen door patricide.
Als alles wat je wilt hier weg is
Sati, Sati, jouw pad zal je niet bevrijden.
Dood Me. Dood Me. Dood Me.
Dus je denkt dat je kunt gaan? Zomaar?