Nénuphar is what we are — Crepuscular Murder songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Crepuscular Murder" van Nénuphar is what we are.

Songteksten

Nobody cares and no one will come and rescue you
So take another sleeping pill or sniff a little glue
So many answers to provide, ideals to follow
Like a troubleshooting guide, words sound hollow
Sunset by the countryside, leave your principles aside, it’s time for homicide
I know it’s hard to decide, so chew and swallow
You’ve got nothing left to hide, deal the death blow
Sunset by the countryside, leave your principles aside, it’s time for homicide
Crepuscular murder
It’s like assisted suicide, with more assistance
Don’t let regrets be your guide, what’s the difference
Nobody cares and no one will come and rescue you
So take another sleeping pill or sniff a little glue
Nobody cares and no one will try to cover you
So disappear, please don’t argue, the cops will come for you
Nobody cares and no one will come and rescue you
So take another sleeping pill, the cops will come for you

Songtekstvertaling

Niemand geeft erom en niemand zal je komen redden.
Neem nog een slaappil of snuif wat lijm.
Zoveel antwoorden te geven, idealen te volgen
Als een probleemoplossende gids, woorden klinken hol
Zonsondergang op het platteland, laat je principes terzijde, het is tijd voor moord.
Ik weet dat het moeilijk is om te beslissen, dus kauw en slik
Je hebt niets meer te verbergen.
Zonsondergang op het platteland, laat je principes terzijde, het is tijd voor moord.
Schemermoord
Het is als hulp bij zelfdoding, met meer hulp.
Laat spijt je gids niet zijn, wat is het verschil?
Niemand geeft erom en niemand zal je komen redden.
Neem nog een slaappil of snuif wat lijm.
Niemand geeft erom en niemand zal proberen je te dekken.
Dus verdwijn, maak geen ruzie, De politie komt je halen.
Niemand geeft erom en niemand zal je komen redden.
Neem nog een slaappil en de politie komt je halen.