Night In Gales — Razor songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Razor" van Night In Gales.

Songteksten

Razor… into the fire
Fire… burning so bright
Is this mournful being
Like mine was before?
Eyes shut forever
Infesting imagination inside
Where serenity fades
Seraph… into the abyss
No god will rise above
To give forgiveness
To this essence of damnation
Isn’t it art to feel what is live
To feel the warmth of floodlight
In this nondivine cosmos?
I deny i’m divine i defy a lie
To punish all extinction
Humanity, release my agony
In the name of fire, burn me !
Eternity has just begun
Oblivion, when i see the sun
Turn your eyes and feel
Your wounds bleeding
Extinguish the torment
Of this hell, which never ends
With crimes you content
And suck the blood of
Unnatural innoncence
Emotions like silence calling
Shadows in motion
Burn this vision of thee
And take what’s in your chaotic heart
Take this starlike beauty
In this world of decay
Show me disorder
'til sunlight breakes my eyes
With silent fury…

Songtekstvertaling

Razor ... in het vuur
Vuur ... brandend zo fel
Is dit treurig
Zoals de mijne vroeger was?
Ogen voor altijd dicht
De verbeelding van binnen besmetten
Waar de sereniteit vervaagt
Seraph ... in de afgrond
Geen god zal boven komen.
Om vergeving te geven
Op deze essentie van verdoemenis
Is het niet kunst om te voelen wat live is
Om de warmte van de schijnwerpers te voelen
In deze kosmos?
Ik ontken dat ik goddelijk ben ik trotseer een leugen
Om alle uitsterven te straffen
Menselijkheid, bevrijd mijn kwelling
In de naam van het vuur, verbrand me !
De eeuwigheid is net begonnen.
Vergetelheid, als ik de zon zie
Draai je ogen en voel
Uw wonden bloeden.
Doof de bestraffing.
Van deze hel, die nooit eindigt
Met misdaden die je tevreden stelt
En zuig het bloed van
Onnatuurlijke inconsistentie
Emoties als stilte roepen
Schaduwen in beweging
Verbrand dit visioen van jou.
En neem wat in je chaotische hart zit
Neem deze sterachtige schoonheid.
In deze wereld van verval
Toon me wanorde.
tot het zonlicht mijn ogen breekt
Met stille woede…