Nicole Bernegger — The Fool songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Fool" van Nicole Bernegger.

Songteksten

I’m walking down
Down memory lane
Looking back on my life
Looking at my past and my pain
I’ve been thinking of all the things
That I’ve gone through to get here
I’ve been a fool for your promises
For too long
Why don’t you
Go, go to hell my love
Go, Go to hell baby
All these ups and downs
Running on empty in this ghost town
All these refuses and these noes
Have only made me strong
You say that I’m your girl
But you did me so, so wrong
Better run back to your love
Every time you call
Why don’t you
Go, go to hell my love
Go, Go to hell baby
And I know these things don’t last forever, ever, ever
But I enjoy every minute, every second, wherever, ever, ever
And I
Go, go to hell my love
Go, Go to hell baby

Songtekstvertaling

Ik loop naar beneden.
Herinneringen ophalen
Terugkijkend op mijn leven
Kijken naar mijn verleden en mijn pijn
Ik heb nagedacht over alle dingen.
Dat ik er doorheen ben gegaan om hier te komen.
Ik ben een dwaas geweest voor je beloftes.
Te lang.
Waarom doe je dat niet?
Ga, loop naar de hel mijn liefste
Ga, loop naar de hel baby
Al die ups en downs
Leeg rennen in deze spookstad
Al deze weigeringen en deze Nee ' s
Ze hebben me alleen sterk gemaakt.
Je zegt dat ik je meisje ben.
Maar je deed me zo, zo verkeerd
Ren maar terug naar je liefde.
Elke keer als je belt
Waarom doe je dat niet?
Ga, loop naar de hel mijn liefste
Ga, loop naar de hel baby
En ik weet dat deze dingen niet eeuwig duren, nooit, nooit
Maar ik geniet van elke minuut, elke seconde, waar, nooit, nooit
En Ik
Ga, loop naar de hel mijn liefste
Ga, loop naar de hel baby