Newsboys — Overflow songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Overflow" van Newsboys.

Songteksten

Livin' in this world
Can be like a desert
It can leave me dry and alone
Lookin' for safety
Runnin' on empty
Takin' all I have to go on
But You, You fill up my cup and I’m overwhelmed
Yeah You, You give me a Hope that never ends
There’s no limit to the love that You give me
I go swimming in a sea of forgiveness
I know You’re the only reason I’m livin'… I overflow
I overflow… I overflow
I overflow… I overflow
The love that I’m filled with
I can’t help but give it
I wanna see joy flood this world
Watch all the nations
Return to their Savior
Bringing heaven down to this earth
But You, You fill up my cup and I’m overwhelmed
Yeah You, You give me a Hope that never ends
There’s no limit to the love that You give me
I go swimming in a sea of forgiveness
I know You’re the only reason I’m livin'… I overflow
I overflow… I overflow
I overflow… I overflow
It’s over the top
Your love never stops
Rushin' through my heart
I can’t contain
I get carried away
In all that You are
It’s over the top
Your love never stops
Rushin' through my heart
I can’t contain
I get carried away
In all that You are
There’s no limit to the love that You give me
I go swimming in a sea of forgiveness
I know You’re the only reason I’m livin'… I overflow
I overflow… I overflow
I overflow… I overflow

Songtekstvertaling

Leven in deze wereld
Kan als een woestijn zijn
Het kan me droog en alleen laten
Op zoek naar veiligheid
Draaien op leeg
Ik neem alles wat ik heb om verder te gaan.
Maar jij, Jij vult mijn beker en ik ben overweldigd.
Ja jij, Jij geeft me een hoop die nooit eindigt
Er is geen limiet aan de liefde die je me geeft.
Ik ga zwemmen in een zee van vergeving
Ik weet dat jij de enige reden bent dat ik leef...
Ik overloop... ik overloop
Ik overloop... ik overloop
De liefde waar ik vol mee zit
Ik kan het niet helpen maar geef het
Ik wil vreugde zien overstromen in deze wereld.
Let op alle naties
Keer terug naar hun redder.
De hemel naar deze aarde brengen
Maar jij, Jij vult mijn beker en ik ben overweldigd.
Ja jij, Jij geeft me een hoop die nooit eindigt
Er is geen limiet aan de liefde die je me geeft.
Ik ga zwemmen in een zee van vergeving
Ik weet dat jij de enige reden bent dat ik leef...
Ik overloop... ik overloop
Ik overloop... ik overloop
Het is over de top
Je liefde houdt nooit op.
Rushin ' door mijn hart
Ik kan het niet beheersen.
Ik laat me meeslepen.
In alles wat je bent
Het is over de top
Je liefde houdt nooit op.
Rushin ' door mijn hart
Ik kan het niet beheersen.
Ik laat me meeslepen.
In alles wat je bent
Er is geen limiet aan de liefde die je me geeft.
Ik ga zwemmen in een zee van vergeving
Ik weet dat jij de enige reden bent dat ik leef...
Ik overloop... ik overloop
Ik overloop... ik overloop