New Model Army — Tomorrow Came songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tomorrow Came" van New Model Army.

Songteksten

I was born in the Spring and raised as a child through the years of the great
harvest
The last of the generation that blew away the prison walls of the past
And we celebrated victory over the remains of the old order
By blasting into space, into the mountains, into the forests and into the ice
We sang songs of love and freedom
And we vowed to protect the weak even as they were cast aside
For the follies of everlasting youth were to be our new religion
For each person’s dream was to be made flesh and the world it was ours
As we slashed and we burned and laid waste to it all
To the glory and the vanity of rock and roll
Saying I want it all now
As our children stood and watched us in silence
Pray god they’ll forgive us
So the seeds planted for the future withered even within our own lifetimes
For it was the ties we so hated and destroyed that had made us strong
And the walls of every house now echo with that old refrain
There must be more money, there must be more money
Remember all those songs of love and freedom
As if they were the same thing — now we know they were not the same thing
They echo in empty beauty down through the boarded-up streets
To the sound of closing doors and the locking of the gates
As we slashed and we burned and laid waste to it all
To the glory and the vanity of rock and roll
Saying I want it all, give me more and more
As our children stood in silence and watched us
And now pray god they’ll forgive us
They’ve started filming for the final scenes
We’re still becoming what has already been
The stolen future and dissolving dream
Tomorrow never comes but tomorrow came
With the new day sun on our ageing skin
As we stand here naked with our children’s hungry eyes upon us
Pray god they’ll forgive us

Songtekstvertaling

Ik ben geboren in de lente en opgevoed als een kind door de jaren van de grote
oogst
De laatste van de generatie die de gevangenismuren van het verleden wegblies.
En we vierden de overwinning op de overblijfselen van de oude orde.
Door de ruimte in te blazen, in de bergen, in de bossen en in het ijs.
We zongen liederen van liefde en vrijheid
En wij zwoeren de zwakken te beschermen zoals zij werden weggeworpen.
Want de dwaasheid van de eeuwige jeugd zou onze nieuwe religie zijn.
Want de droom van elke persoon was om vlees te maken en de wereld was van ons
Terwijl we sneden en verbrandden en alles verwoestte
Op de glorie en de ijdelheid van rock en roll
Zeggen dat ik alles nu wil.
Terwijl onze kinderen stonden en ons in stilte zagen.
Bid tot god dat ze ons vergeven.
Dus de zaden geplant voor de toekomst verdorde zelfs in onze eigen levens.
Want het waren de banden die we zo haatten en vernietigden dat ons sterk had gemaakt.
En de muren van elk huis echo nu met dat oude refrein
Er moet meer geld zijn, er moet meer geld zijn.
Denk aan al die liederen van liefde en vrijheid
Alsof ze hetzelfde waren-nu weten we dat ze niet hetzelfde waren
Ze echo in lege schoonheid door de dichtgespijkerde straten
Op het geluid van het sluiten van deuren en het vergrendelen van de poorten
Terwijl we sneden en verbrandden en alles verwoestte
Op de glorie en de ijdelheid van rock en roll
Zeggen dat ik alles wil, geef me meer en meer
Terwijl onze kinderen in stilte naar ons keken.
En bid nu tot god dat ze ons zullen vergeven.
Ze zijn begonnen met filmen voor de laatste scènes.
We worden nog steeds wat al geweest is.
De gestolen toekomst en de ontbindende droom
Morgen komt nooit maar morgen kwam
Met de nieuwe dag zon op onze verouderende huid
Terwijl we hier naakt staan met de hongerige ogen van onze kinderen op ons gericht
Bid tot god dat ze ons vergeven.