Necrophobic — Paimon songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Paimon" van Necrophobic.

Songteksten

Thee I invoke, from the order of dominations
Thee, that lurketh in the shadow of Taurus
Thee I invoke that ruleth two Hundred legions
Thee that weareth the crown of a king
Appeareth with a thundering roaring
As in Circulo Salomonis
One out of the eight sub-princes
Obedient only to chief rebel Lucifer
Beelzebub, Magot, Asmodee, Astarot
Oriens, Amaimon, Ariton, Paimonia
Thee I invoke, great daemon king infernal
Thee, who dwellest in the void place of the spirit
Thee I invoke, to reveal the mysteries of the earth
Thee that giveth dignity and confirmeth the same
Appeareth with a thundering roaring
As in Circulo Salomonis
One out of the eight sub-princes
Obedient only to chief rebel Lucifer
Saraph, Tirana, Morel, Malutens
Melhaer, Mermo, Ekdulon, Moschel
Katini, Chuschi, Rachiar, Nagid
Emphastison, Hear me, I conjure Thee, Paimon
Teach me about art and science
Discover unto me what the earth really is
What holdeth it up in the waters
And what is mind and where is it
Attended by princes Bebal and Abalam
To be observed towards the west
He who rideth the dromedary beast
To be revealed on conjurers request
Appeareth with a thundering roaring
As in Circulo Salomonis
One out of the eight sub-princes
Obedient only to chief rebel Lucifer
Beelzebub, Magot, Asmodee, Astarot
Oriens, Amaimon, Ariton, Paimonia
Come Forth Paimon
Come Forth Paimon

Songtekstvertaling

Ik roep u aan uit de Orde van de Heerschappij.
Gij, die op de loer ligt in de schaduw van Taurus
Ik roep u op dat over tweehonderd legioenen heerst.
Gij die de kroon van een koning weeft
Met een donderend gebrul
Zoals in Circulo Salomonis
Eén op de acht prinsen.
Alleen gehoorzaam aan opperbevelhebber Lucifer.
Beëlzebub, Magot, Asmodee, Astarot
Oriens, Amaimon, Ariton, Paimonia
Ik roep u aan, grote daemon koning helse
Gij, die woont in de lege plaats van de geest
Ik roep u aan, om de mysteries van de aarde te onthullen.
Gij, die eer en rechtvaardigheid uitoefent,
Met een donderend gebrul
Zoals in Circulo Salomonis
Eén op de acht prinsen.
Alleen gehoorzaam aan opperbevelhebber Lucifer.
Saraph, Tirana, Morel, Malutens
Melhaer, Mermo, Ekdulon, Moschel
Katini, Chuschi, Rachiar, Nagid
Denadruk, hoor mij, Ik roep u op, Paimon.
Leer me over kunst en wetenschap
Ontdek mij wat de aarde werkelijk is
Wat houdt het in het water?
En wat is geest en waar is het
Bijgewoond door prinsen Bebal en Abalam
Te observeren naar het westen
Hij die het dromedaris beest bevrijdt
Te worden onthuld op verzoek van goochelaars
Met een donderend gebrul
Zoals in Circulo Salomonis
Eén op de acht prinsen.
Alleen gehoorzaam aan opperbevelhebber Lucifer.
Beëlzebub, Magot, Asmodee, Astarot
Oriens, Amaimon, Ariton, Paimonia
Kom Naar Voren Paimon
Kom Naar Voren Paimon