Necrophobic — Marchosias songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Marchosias" van Necrophobic.

Songteksten

Come forth shape shifting she-wolf
Come forth great marquise of fire
Come forth as the ox of the earth
Upon summoners command and conjurers desire
From the order of dominations
Prodigy angel rebel fell
Deceived to return upon her seventh throne
Doomed to serve as a Marquise of hell
Obsessed by an uprising hatred
Now that more than twelve hundred years gone
There will be no more ruling in heaven
And therefore no more seventh throne
Come forth thou who’s spitting flames
Descend our soil under gryphon wings
Come forth daemonic serpent tailed Djinn
Upon summoners command and conjurers desire
Come forth and ablaze the blackened night still
Come forth and enlighten our wideopen minds
Come forth mistress of strategy
Answereth truly upon sorcerers request
From the order of dominations
Prodigy angel rebel fell
Deceived to return upon her seventh throne
Doomed to serve as a Marquise of hell
Obsessed by an uprising hatred
Now that more than twelve hundred years gone
There will be no more ruling in heaven
And therefore no more seventh throne
Now omitted to soar in the shadows
Cursed to the abyss forever
A broken promise, a broken hope
To be revenged with a violent endeavour
Transformation, transmutation
Lycanthropic evocation
Buried deep in the subconcious
Lurks the metaphysic art of shape shift
Come forth shape shifting she-wolf
Come forth great marquise of fire
Come forth as the ox of the earth
Upon summoners command and conjurers desire
From the order of dominations
Prodigy angel rebel fell
Deceived to return upon her seventh throne
Doomed to serve as a Marquise of hell
Obsessed by an uprising hatred
Now that more than twelve hundred years gone
There will be no more ruling in heaven
And therefore no more seventh throne
Now omitted to soar in the shadows
Cursed to the abyss forever
A broken promise, a broken hope
To be revenged with a violent endeavour

Songtekstvertaling

Kom naar voren, shifting she-wolf
Kom naar voren grote markiezin van vuur
Kom naar voren als de OS van de aarde
De oproeper beveelt het en de oproeper begeert het.
Uit de Orde der dominaties
Wonderkind Angel rebel fell
Bedrogen om terug te keren op haar zevende troon
Gedoemd om te dienen als Markiezin van de hel
Geobsedeerd door een opstand haat
Nu dat meer dan twaalfhonderd jaar voorbij is
Er zal niet meer heersen in de hemel.
En daarom geen zevende troon meer.
Kom tevoorschijn, gij die vlammen spuugt.
Daal onze aarde af onder de vleugels van gryphon.
Kom naar voren daemonic serpent tailed Djinn
De oproeper beveelt het en de oproeper begeert het.
Kom naar voren en brand de zwart geworden nacht nog
Kom naar voren en verlicht onze mensen.
Kom naar voren meesteres van strategie
Antwoord echt op verzoek van tovenaars.
Uit de Orde der dominaties
Wonderkind Angel rebel fell
Bedrogen om terug te keren op haar zevende troon
Gedoemd om te dienen als Markiezin van de hel
Geobsedeerd door een opstand haat
Nu dat meer dan twaalfhonderd jaar voorbij is
Er zal niet meer heersen in de hemel.
En daarom geen zevende troon meer.
Nu weggelaten om te zweven in de schaduw
Vervloekt tot de afgrond voor altijd
Een gebroken belofte, een gebroken hoop
Om gewroken te worden met een gewelddadige inspanning.
Transformatie, transmutatie
Lycanthropische evocatie
Diep begraven in het onderbewustzijn
Loert de metafysische kunst van de vormverschuiving
Kom naar voren, shifting she-wolf
Kom naar voren grote markiezin van vuur
Kom naar voren als de OS van de aarde
De oproeper beveelt het en de oproeper begeert het.
Uit de Orde der dominaties
Wonderkind Angel rebel fell
Bedrogen om terug te keren op haar zevende troon
Gedoemd om te dienen als Markiezin van de hel
Geobsedeerd door een opstand haat
Nu dat meer dan twaalfhonderd jaar voorbij is
Er zal niet meer heersen in de hemel.
En daarom geen zevende troon meer.
Nu weggelaten om te zweven in de schaduw
Vervloekt tot de afgrond voor altijd
Een gebroken belofte, een gebroken hoop
Om gewroken te worden met een gewelddadige inspanning.