Necrophobic — Furfur songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Furfur" van Necrophobic.

Songteksten

Furfur furfures
Duke of darkness, earl of hell
Intrude our realm let be revealed
In corners three we summon thee
Ye who speak in riddles
Ye of truth unveiled
Lesser key of greater secrets
Rise now as we summon thee
Ye who cryptic speaketh poisoned words
Furfur
Ye who’s turning nature furious
Flaming earl
Ye carnal ego spirit unsanctified
Black hellfire
Immerse our world evoked from triangle
Furcifer
Cruel commander of nine and twenty legions
Wire up yourself in chaos of fire
Upraise to ablaze by the presence
Upraise in violence on telluric latitudes
From underworld and shadows deep
We summon ye oh darkened key
To break the spell, untie thou bonds
We crush thou chains, we set you free
Aftermath in emptiness
Global grieving gruesome death
Wounds cut open, cut to bleed
Draining death in misery
Bestial angel flagrant fallen
Violent speaketh with a hoarse voice
Raiseth lightening, blast and thunder
Cometh with tempestuous storms
Furfur furfures
Duke of darkness, earl of hell
Ye who rideth storms chaotic
Cold destructive winds qlipphotic
Ye who cryptic speaketh poisoned words
Furfur
Ye who’s turning nature furious
Flaming earl
Ye carnal ego spirit unsanctified
Black hellfire
Immerse our world evoked from triangle
Furcifer
Cruel commander of nine and twenty legions
Wire up yourself in chaos of fire
Upraise to ablaze by the presence
Upraise in violence on telluric latitudes
Ye who cryptic speaketh poisoned words
Furfur
Ye who’s turning nature furious
Flaming earl
Ye carnal ego spirit unsanctified
Black hellfire
Immerse our world evoked from triangle
Furcifer
Cruel commander of nine and twenty legions
Wire up yourself in chaos of fire
Upraise to ablaze by the presence
Upraise in violence on telluric latitudes

Songtekstvertaling

Furfur furfur
Hertog van de duisternis, Graaf van de hel
Ons rijk binnendringen.
In hoeken drie roepen we u op
Gij die in raadsels spreekt
Ye of truth onthuld
Kleinere sleutel van Grotere geheimen
Sta nu op als we u oproepen
Gij die cryptisch sprak vergiftigde woorden
Furfur
Ye who ' s turning nature furious
Vlammende graaf
Ye carnal ego spirit niet geheiligd
Black hellfire
Onze wereld onderdompelen uit driehoek
Furcifer
Wrede commandant van negen en twintig legioenen
Sluit jezelf aan in chaos van vuur.
Ubraise om te branden door de aanwezigheid
Geweldpleging tegen tellurische breedtegraden
Uit de onderwereld en schaduwen diep
We roepen je op o verduisterde sleutel
Om de betovering te verbreken, maak je de banden los
We verpletteren je ketenen, we bevrijden je
Nasleep in leegte
Wereldwijde rouwende gruwelijke dood
Wonden opengesneden, gesneden om te bloeden
Draining death in misery
Bstial angel flagrant gevallen
Gewelddadig spreken met een hese stem
Rozijnen en krengen
Komt met stormachtige stormen
Furfur furfur
Hertog van de duisternis, Graaf van de hel
Gij, die onstuimige stormen doorbrengt.
Koude destructieve winden qlipphotic
Gij die cryptisch sprak vergiftigde woorden
Furfur
Ye who ' s turning nature furious
Vlammende graaf
Ye carnal ego spirit niet geheiligd
Black hellfire
Onze wereld onderdompelen uit driehoek
Furcifer
Wrede commandant van negen en twintig legioenen
Sluit jezelf aan in chaos van vuur.
Ubraise om te branden door de aanwezigheid
Geweldpleging tegen tellurische breedtegraden
Gij die cryptisch sprak vergiftigde woorden
Furfur
Ye who ' s turning nature furious
Vlammende graaf
Ye carnal ego spirit niet geheiligd
Black hellfire
Onze wereld onderdompelen uit driehoek
Furcifer
Wrede commandant van negen en twintig legioenen
Sluit jezelf aan in chaos van vuur.
Ubraise om te branden door de aanwezigheid
Geweldpleging tegen tellurische breedtegraden