Necrophobic — Black Night Raven songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Black Night Raven" van Necrophobic.

Songteksten

Under the grace of evil
Vultures gather on the fields of death
Darkness layers have failed
Blackened soul rode to watch the liars
All they stand in a circle
By the one they hail. Hail
Black night raven
Black night raven
As the dawning breaks
Burst out its prevailing rage
A Militia of newborn beasts
Crushing through the light of wicked embrace
None can turn away
Further guided by a spirit dead
As initiated to the legions below
Resurrecting hell. Hell
Black night raven we summon thee
Black night raven to discard the enemy
Black night raven soaring my field
Black night raven shadow of defeat
Rise now Andrianas, rise
Piercing sulphurous blades
Draining the sacred fluid
To distract the condemning race
Evocation of christians in demise
Vanish in the absence of apocalyptic angel witch
Riding upon proving grounds
Like a shaft of lightning he rideth
His furious slaughtering hound
Cursing the race of mankind
Nor to be seen nor to be found
Rise now Andrianas, rise
Piercing sulphurous blades
Draining the sacred fluid
To distract the condemning race
Sway to the winds of the north
Conjuring the spirit of Seth and come forth
Heading towards the borders
To crush the reapy wheat
Quaking the lure in our world
To serve its master and its evil deeds
Black night raven we summon thee
Black night raven to discard the enemy
Black night raven roaring on the field
Black night raven a shadow of defeat
Rise now Andrianas, rise
Piercing sulphurous blades
Draining the sacred fluid
To distract the condemning race

Songtekstvertaling

Onder de genade van het kwaad
Gieren verzamelen zich op de velden van de dood.
Donkere lagen zijn mislukt
Zwarte ziel reed om de leugenaars te zien
Alles wat ze in een cirkel staan
Bij degene die ze roepen. Hagel
Zwarte nacht raven
Zwarte nacht raven
Als de dawning breekt
Barstte zijn overheersende woede uit.
Een militie van pasgeboren dieren
Verpletterd door het licht van de boze omhelzing
Niemand kan zich afwenden.
Verder geleid door een geest dood
Zoals geïnitieerd voor de legioenen hieronder
De hel herrijzen. Hel
Zwarte nacht raven we roepen u op
Zwarte nacht raven om de vijand weg te gooien
Zwarte nacht raven zweven mijn veld op
Zwarte nacht raven schaduw van nederlaag
Sta op Nu Andrianas, sta op
Piercing zwavelhoudende bladen
Het draineren van de Heilige vloeistof
Om het veroordeelde ras af te leiden
Het oproepen van christenen in ter ziele gaan
Verdwijnen in de afwezigheid van apocalyptische engel heks
Rijden op bewijsgronden
Als een schacht van de bliksem die hij berijdt
Zijn woeste slachthond
De mensheid vervloeken
Niet te zien of te vinden
Sta op Nu Andrianas, sta op
Piercing zwavelhoudende bladen
Het draineren van de Heilige vloeistof
Om het veroordeelde ras af te leiden
Sway to the winds of the north
De geest van Seth oproepen en naar voren komen
Op weg naar de grenzen
Om de zachte tarwe te verpletteren
De verleiding in onze wereld onderdrukken
Om zijn meester te dienen en zijn slechte daden.
Zwarte nacht raven we roepen u op
Zwarte nacht raven om de vijand weg te gooien
Zwarte nacht raaf brullend op het veld
Zwarte nacht raven een schaduw van nederlaag
Sta op Nu Andrianas, sta op
Piercing zwavelhoudende bladen
Het draineren van de Heilige vloeistof
Om het veroordeelde ras af te leiden