Necro — Murda Yall songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Murda Yall" van Necro.

Songteksten

I was standin' on the corner at the end of my block
When I realized I was the king of the rock
Its me DMC, I be superior, call all you other MC’s non-ferior
I be the baller and the player on your favorite team
See my cup runnin' over, overflown with cream
I was born to be the king of this hip-hop thing
With my big black glasses and, my fat gold chain
In New York, In L.A. in the A.T.L
When I talk this way they’re saying im raising Hell
See, before I came to try to shit on the game
? and everything had changed, and you can never
Let me make this clear, this is something for all MC’s to hear
You could never ever do what me and my crew did
You punk ass rappers can’t even think that big
Dont even think about all the money I get
But you need to think about how had how i hit, how hard it gets, how hard I spit
Dont mess with DMC cuz' Im the ultimate
We gonna murder yall…
(Mothefucker try we gon')
Serve you raw…
(Cannot stop my shots and we gon')
Burn it all…
Put your back to the wall, PUT YOUR BACK TO THE WALL
(Click-CLACK)
COME ON!
My clique be packin' heaters
Were killing it baby like crack attack to fetus
Stompin' your fuckin face, rockin a pair of black Adidas
Black cadillac, black jacket, back smack you, clap you with the black ratchet
Black out, blow your back out, paraplegic paratrooper, paranoid like scarface
My parasite paragraphs show paranormal darkness
Swing on you like Peter Parker with parkinsons
Gat under my Parka brother to spark a mothefucker, barkin' like doberman
Spock’s neck pinch, you’ll be silent like a ninja
Or ill get violent at a trial, leave you blood red like a Ginger
Peace to DMC, For teaching me to be an MC
Now I beat you to death, verbally, when I feature on a track, like a creature
on crack attacking the beat
Immaculately, conceptually, I rep for the streets
You ever step to me you’ll be slapped so hard that you woken up and told you
slept for a week
Leave you decrepit in a creek, you crocka shit, pig like crockett
Feed you to a crocodile your shit’s pop, you suck cock and smile
Im ghetto like choco-diles, when i embark a new style, you better respect me
like Charlie Parker in Miles
I’ve conquered this rap shit, The Monarch to the Kingdom Of The Dead got that
demonic dope shit like colonic
Hydroponic, Psycho Phaunix, Necro-Bonics, Chronic illness, Lyrical bong hit,
murderous, it’s psychedelic sonic
We gonna murder yall…
(Mothefucker try we gon')
Serve you raw…
(Cannot stop my shots and we gon')
Burn it all…
Put your back to the wall, PUT YOUR BACK TO THE WALL
(Click-CLACK)
COME ON!
Itch, with the Papa 9, pop a 9 into your spine, then Jet Li. like John Hinkley
Snitches, like droppin dime, drop a dimes to get less time
Its sickly
Suck a dick G

Songtekstvertaling

Ik stond op de hoek aan het eind van mijn blok.
Toen ik me realiseerde dat ik de koning van de rots was
Het is me DMC, ik ben superieur, noem jullie allemaal andere MC ' s niet-ferior
Ik ben de baller en de speler in je favoriete team.
Zie mijn beker overstromen, overspoeld met room
Ik ben geboren om de koning van dit hip-hop ding te zijn
Met mijn grote zwarte bril en mijn dikke gouden ketting
In New York, in L. A. in de A. T. L
Als ik zo praat, zeggen ze dat ik een hel maak.
Kijk, voordat ik kwam om te proberen om te schijten op het spel
? en alles was veranderd, en je kunt nooit
Laat me dit duidelijk maken, dit is iets voor alle MC ' s om te horen
Je zou nooit kunnen doen wat ik en mijn bemanning deden.
Jullie punk ass rappers kunnen niet eens denken dat zo groot
Denk niet aan al het geld dat ik krijg.
Maar je moet nadenken over hoe ik geslagen heb, hoe hard het wordt, hoe hard ik spuug
Niet rotzooien met DMC, want Hij is de ultieme
We gaan jullie vermoorden.…
(Mothefucker proberen we gaan')
Je rauw serveren…
(Kan mijn schoten niet stoppen en we gaan')
Verbrand alles.…
Zet je rug tegen de muur, zet je rug tegen de muur
(Klik-CLACK)
KOM OP!
Mijn kliek pakt kachels.
We doden het baby als crack aanval op foetus
Stompen met je gezicht, rocken met een paar zwarte Adidas.
Zwarte cadillac, zwarte jas, rug mep je, klap je met de zwarte ratel
Black out, blow your back out, paraplegic paratroeper, paranoïde als scarface
Mijn parasiet alinea ' s tonen paranormale duisternis.
Je slaan zoals Peter Parker met parkinsons
Gat onder Mijn Parka broer om een motherfucker te laten branden, barkin ' als doberman
Spocks nekkneep, je zult zwijgen als een ninja.
Of ik word gewelddadig tijdens een proces, laat je bloedrood achter als een rooie.
Peace to DMC, For Lessing me to be an MC
Nu sla ik je verbaal dood, als ik op een spoor sta, als een wezen.
op crack aanvallen van de beat
Onbevlekt, conceptueel, vertegenwoordig ik de straten
Als je ooit naar mij stapt, word je zo hard geslagen dat je wakker wordt en het je vertelt.
een week geslapen
Laat je afgeleefd achter in een kreek, jij crocka stront, varken als crockett
Geef je aan een krokodil je poep, je zuigt lul en lacht
Ik ben getto als choco-dilles, als ik aan een nieuwe stijl begin, kun je me maar beter respecteren
zoals Charlie Parker in Miles.
Ik heb deze rap shit overwonnen, de Monarch van het Koninkrijk der doden kreeg dat
demonische dope shit als colonic
Hydroponisch, Psycho Phaunix, Necro Bonics, chronische ziekte, lyrische bong hit,
moorddadig, psychedelisch sonisch.
We gaan jullie vermoorden.…
(Mothefucker proberen we gaan')
Je rauw serveren…
(Kan mijn schoten niet stoppen en we gaan')
Verbrand alles.…
Zet je rug tegen de muur, zet je rug tegen de muur
(Klik-CLACK)
KOM OP!
Jeuk, met de Papa 9, steek een 9 in je ruggengraat, en dan Jet Li.
Verklikkers, zoals droppin dime, een dubbeltje laten vallen om minder tijd te krijgen.
Het is ziekelijk.
Zuig een lul G