Nailed To Obscurity — Torn to Shreds songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Torn to Shreds" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

Passing emotions lead us to
Places so far in the past
Encounters, persons, themes
That means so much to us
Everytime when go there
It’s different again
New shades appear — The old fades away
Nuances chance our view
Sometimes darkness — Sometimes light
Day becomes the blackest light
When present and memory collide
We sway the unwritten past
A complicated quest just to find
The desired peace of mind
Invisible wounds
Opened wide
Aversion turns into glorification
Hate turns into an indefinable kind of love
Will we ever forgive?
Will we ever forget?
Looking at it in retrospect
Do we regret
It’s just a matter of our view
A matter of our mood
Unfixable, unchanceable
Yet impermanent
A place inside our heads
Chaotic and full of shreds
Shreds of yesteryear
That won’t disappear
Dismembered and put together
Consistence — Tough as a feather
Lightweight but there to stay
Though details fade away
Though details fade away
The unwritten past
We sway
We sway the unwritten past
Passing emotions lead us to
Places so far in the past
Encounters, persons, themes
That means so much to us
Sometimes clarity — Sometimes blur
The here and now — A saboteur
Manipulating the scene
No chance to intervene
Everytime when go there
It’s different again
New shades appear — The old fades away
Nuances chance our view
Aversion turns into glorification
Hate turns into an indefinable kind of love

Songtekstvertaling

Passerende emoties leiden ons naar
Plaatsen tot nu toe in het verleden
Ontmoetingen, personen, thema ' s
Dat betekent zoveel voor ons.
Elke keer als je er heen gaat
Het is weer anders.
Nieuwe tinten verschijnen-de oude vervaagt
Nuances chance our view
Soms duisternis-soms licht
De dag wordt het zwartste licht
Wanneer aanwezig en geheugen botsen
We brengen het ongeschreven verleden
Een ingewikkelde zoektocht alleen al om te vinden
De gewenste gemoedsrust
Onzichtbare wonden
Wijd geopend
Afkeer verandert in verheerlijking
Haat verandert in een ondefinieerbare liefde
Zullen we ooit vergeven?
Zullen we het ooit vergeten?
Achteraf bekeken ...
Hebben we spijt
Het is gewoon een kwestie van ons standpunt.
Een kwestie van stemming.
Ondoorgrondelijk, onveranderlijk
Toch vergankelijk
Een plek in ons hoofd
Chaotisch en vol met splinters
Stukken van gisteren
Dat zal niet verdwijnen.
In stukken gesneden en in elkaar gezet
Consistence-taai als een veertje
Lichtgewicht maar daar om te blijven
Hoewel details vervagen
Hoewel details vervagen
Het ongeschreven verleden
We zwaaien
We brengen het ongeschreven verleden
Passerende emoties leiden ons naar
Plaatsen tot nu toe in het verleden
Ontmoetingen, personen, thema ' s
Dat betekent zoveel voor ons.
Soms vervagen helderheid-soms vervagen
De hier en nu — een saboteur
De scène manipuleren
Geen kans om in te grijpen
Elke keer als je er heen gaat
Het is weer anders.
Nieuwe tinten verschijnen-de oude vervaagt
Nuances chance our view
Afkeer verandert in verheerlijking
Haat verandert in een ondefinieerbare liefde