Nailed To Obscurity — Sealed songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sealed" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

Though my bloodshot eyes
I look at my altar of grief and despair
A progeny of misdemeanor
Pen and paper are my hands
To write the anguish down
All the words that I buried in my heart
Incapable to tell a soul
Even as they hurt me like a blade
I stood the tirade
Even as sorrow turned to agony
I didn’t give my testimony
Distressed and upset, I hit rock bottom
However my lips were sealed
Sealed with ridiculous subterfuges
I turned into my own sacrifice
To free me from this burden
This letter is written to no one
No one but myself
This is my catharsis
Cure from my disease
Destroying the malignant growth
That bothered me so long
Words I couldn’t speak
Words from within my heart
Able to tear me apart
Hagridden by the inner urge
To express what nobody’s meant to know
All the words that I buried in my heart
Incapable to tell a soul
Even as they hurt me like a blade
I stood the tirade
Even as sorrow turned to agony
I didn’t give my testimony
All my distress — All the tears
That no one saw in all those years
Behind a mask — I hid my fears
How can I clarify my soul from those memories
Without losing face — Being judged for these?
This is my catharsis
Cure from my disease
Destroying the malignant growth
That bothered me so long
Words I couldn’t speak
Words from within my heart

Songtekstvertaling

Hoewel mijn bloeddoorlopen ogen
Ik kijk naar mijn altaar van verdriet en wanhoop
Een nakomeling van een misdrijf
Pen en papier zijn mijn handen.
Om de angst op te schrijven
Alle woorden die ik in mijn hart heb begraven
Niet in staat om het een ziel te vertellen
Zelfs als ze me pijn doen als een mes.
Ik stond op de tirade.
Zelfs als verdriet veranderde in pijn
Ik heb mijn getuigenis niet gegeven.
Verdrietig en overstuur raakte ik het dieptepunt.
Maar mijn lippen waren verzegeld.
Bezegeld met belachelijke Brugge
Ik veranderde in mijn eigen offer.
Om me te bevrijden van deze last.
Deze brief is aan niemand geschreven.
Alleen mezelf.
Dit is mijn catharsis.
Genezing van mijn ziekte
Het vernietigen van de kwaadaardige groei
Dat zat me zo lang dwars.
Woorden die ik niet kon spreken
Woorden uit mijn hart
In staat om me te verscheuren
Hagridden door de innerlijke drang
Om uit te drukken wat niemand mag weten.
Alle woorden die ik in mijn hart heb begraven
Niet in staat om het een ziel te vertellen
Zelfs als ze me pijn doen als een mes.
Ik stond op de tirade.
Zelfs als verdriet veranderde in pijn
Ik heb mijn getuigenis niet gegeven.
Al mijn verdriet-alle tranen
Dat niemand in al die jaren heeft gezien
Achter een masker verborg ik mijn angsten
Hoe kan ik mijn ziel verduidelijken uit die herinneringen?
Zonder gezichtsverlies te lijden?
Dit is mijn catharsis.
Genezing van mijn ziekte
Het vernietigen van de kwaadaardige groei
Dat zat me zo lang dwars.
Woorden die ik niet kon spreken
Woorden uit mijn hart