Nailed To Obscurity — On the Verge of Collapse songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "On the Verge of Collapse" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

I am the witness of a depraved society
On and on — Just trying to be complete
Imprisoned — Caught in a web
Surrounded by strings, trying to be something else
Countless human lifes passing by
All the beloved — All the hated fade away
Is it worth to waste your own life?
What is no more has never been
There are many reasons to say «goodbye»
We can make it better — We can make it worse
We already failed if we don’t try
We better fight for what we believe
Than being mastered by marionettes
It lies in our hands what we receive
It lies in our hands what we get
Even if we stand
On the verge of collapse
We are standing in the rain
On the verge of collapse
Blackened clouds are gathering
On the verge of collapse
Never surrender — Never give in
On the verge of collapse
We should stray from course of pain

Songtekstvertaling

Ik ben getuige van een verdorven samenleving.
Aan en aan-gewoon proberen compleet te zijn
Gevangen-gevangen in een web
Omringd door snaren, proberen om iets anders te zijn
Talloze mensen komen voorbij.
Al de geliefde-al de gehate vervagen
Is het de moeite waard om je eigen leven te verspillen?
Wat niet meer is, is nooit geweest.
Er zijn veel redenen om afscheid te nemen.»
We kunnen het beter maken-we kunnen het erger maken
We hebben al gefaald als we het niet proberen.
We moeten vechten voor wat we geloven.
Dan beheerst worden door marionetten
Het ligt in onze handen wat we ontvangen.
Het ligt in onze handen wat we krijgen
Zelfs als we staan
Op de rand van instorting
We staan in de regen
Op de rand van instorting
Zwarte wolken verzamelen zich.
Op de rand van instorting
Geef je nooit over-geef nooit toe
Op de rand van instorting
We moeten van de pijn afdwalen.