Nailed To Obscurity — Mythomania songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mythomania" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

My mind, my emotions, my whole being
Disturbed reflections
The agitated black surface conceals the truth
The sole thing I see
Is the beclouded contour of something that has been
Becoming the pariah of a world full of mythomaniacs
Lying to myself, lying to my so-called «friends»
And listen to lies over and over again
Without respite
I became a shadow of my former self
A stranger to the light
A stranger to my life
My burning desire is to escape
How can a system built on lies form such a strong foundation?
Many end in depression but no one answers to their prayers
Nobody cares — Nobody dares to face the truth
Mythomania — Symptom of a sickened world
No longer will I accept this chimera as a basis for my life
I want to live again — I want to be free once again
I was born free and
Ended up as a serf
A serf to falsehood
Habitual liar
Where is the naivety
I once had as a child
When my desire for esteem
Pulled the rug out from under me?
Decay of my system
Foundation gets lost
A fragile construction
Will never persist
Now I am the pariah — A stranger to your life
Breaking the habit — Yearning for the light
Foreign in a dying world
I’m the antimessiah
Prior to spend time
In building a life
Based on true dedication
I followed judas' way
I kept the distance
As long as I could
This shell of dishonesty
Will mask myself no more
I’m caught in mythomania — More than just dystopia
How can I escape from this grim, false and devious place?
Turn back the wheel — The wheel of time
Return to the age
Where it once began!

Songtekstvertaling

Mijn geest, mijn emoties, mijn hele wezen
Verstoorde reflecties
Het geagiteerde zwarte oppervlak verbergt de waarheid.
Het enige wat ik zie
Is de beklede contour van iets dat
De paria worden van een wereld vol mythomaniakken
Liegen tegen mezelf, liegen tegen mijn zogenaamde "vrienden"»
En luister steeds weer naar leugens.
Zonder uitstel
Ik werd een schaduw van mijn vroegere zelf.
Een vreemdeling aan het licht
Een vreemde in mijn leven
Mijn brandende verlangen is om te ontsnappen.
Hoe kan een systeem gebaseerd op leugens zo ' n sterke basis vormen?
Veel eindigen in depressie, maar niemand beantwoordt hun gebeden
Niemand durft de waarheid onder ogen te zien —
Mythomania-symptoom van een zieke wereld
Ik accepteer deze chimera niet langer als basis voor mijn leven.
Ik wil weer leven - Ik wil weer vrij zijn
Ik ben vrij geboren en
Eindigde als een lijfeigene.
Een dienaar van de valsheid.
Leugenaar.
Waar is de naïviteit?
Ik had ooit als kind
Wanneer mijn verlangen naar achting
Heb je het tapijt onder me vandaan gehaald?
Verval van mijn systeem
De fundering gaat verloren.
Een fragiele constructie
Zal nooit volhouden
Nu ben ik de paria-een vreemde in je leven
De gewoonte doorbreken-verlangen naar het licht
Buitenlands in een stervende wereld
Ik ben de antimessiah.
Voorafgaand aan het Besteden van tijd
In het opbouwen van een leven
Gebaseerd op ware toewijding
Ik volgde judas ' weg
Ik hield de afstand
Zo lang als ik kon.
Deze schelp van oneerlijkheid
Zal mezelf niet meer maskeren
Ik ben gevangen in mythomanie — meer dan alleen dystopia
Hoe kan ik ontsnappen aan deze grimmige, valse en sluwe plek?
Draai het wiel terug - het wiel van de tijd
Terug naar de leeftijd
Waar het ooit begon!