Nailed To Obscurity — Murder of Crows songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Murder of Crows" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

It’s winter — So grey and bare
Alone like all the others here
Dead eyes, grave-like cold
Stronghold — Day of mourning
Day of farewell
Just too fast — Just too soon
Remembrance forever engraved
By the lonesome long of the crows
Faces come and go
But I can’t head for this
Never felt like this before
Unbearable pain inside
Thoughts I can’t suppress
Thoughts of helplessness
Clouded — Unfair — Why?
No one really knows
Eternal winter — So grey and bare
Familiar faces — Empty shades
Dead eyes, grave-like cold
Stronghold of solitude
Invisible trauma — Unseen fears
I can hardly hide my tears
Remembrance forever engraved
This song I’ll never forget
I’ll never forget, I’ll never forget
I’ll never forget
I knew that it would come to pass
But I’ve never been able to picture
The blackest day of my life
Everything that’s left is the lonesome song of the crows

Songtekstvertaling

Het is winter-zo grijs en kaal
Alleen zoals alle anderen hier.
Dode ogen, ijskoud.
Stronghold - dag van rouw
Dag van het afscheid
Gewoon te snel-gewoon te snel
Herinnering voor altijd gegraveerd
By the lonesome long of the crows
Gezichten komen en gaan
Maar ik kan dit niet aan.
Ik heb me nog nooit zo gevoeld.
Ondraaglijke pijn van binnen
Gedachten die ik niet kan onderdrukken
Gedachten aan hulpeloosheid
Vertroebeld-Oneerlijk-Waarom?
Niemand weet het echt.
Eeuwige winter-zo grijs en kaal
Bekende gezichten - lege tinten
Dode ogen, ijskoud.
Stronghold of solitude
Onzichtbare trauma-ongeziene angsten
Ik kan mijn tranen nauwelijks verbergen.
Herinnering voor altijd gegraveerd
Dit lied zal ik nooit vergeten
Ik zal het nooit vergeten.
Ik zal het nooit vergeten.
Ik wist dat het zou gebeuren.
Maar ik heb me nooit kunnen voorstellen
De zwartste dag van mijn leven
Alles wat overblijft is het eenzame lied van de kraaien