Nailed To Obscurity — Innerme songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Innerme" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

Something is hiding deep within my heart
Something strong
Trying to tear me apart
A darker side — Impossible to ignore
Like a defect in my central core
A nature inside
An arrant villain
Forsaken and inborn
Through constant pressure
It wants to come out
To reign my actions
Out of the blue
A sence of blind fury
Is taking over me
I lose control
The voice inside
Becomes the shout outside
I lose control
The force inside
Becomes the knock outside
I lose control
Become the host
For my own worst enemy
The enemy
The inner me
It get out of hand — I split in two
My alter ego — It comes alive
And starts to act against my will
I can’t resist the inner me
There are two sides to every story
Two facets — One’s chary, one’s glory
The more I battle — The more I choke
The more I seem to just provoke
Something lives in me which I can’t see but feel
Never fading
It’s my everlasting ordeal
A nature inside
A constant escort — Teasing forevermore
There are two sides to every story
Two facets — One’s chary, one’s glory
My darker side — Impossible to ignore
An inherent part of my central core

Songtekstvertaling

Iets verbergt zich diep in mijn hart.
Iets sterks
Probeer me uit elkaar te halen
Een donkere kant-onmogelijk te negeren
Als een defect in mijn centrale kern
Een natuur binnenin
Een arrogante schurk.
Verlaten en geboren
Door constante druk
Het wil naar buiten komen
Om mijn daden te regeren
Uit het niets
Een stuiptrekkingen
Neemt me over
Ik verlies de controle.
De stem binnenin
Wordt de schreeuw buiten
Ik verlies de controle.
De kracht binnenin
Wordt de Klop buiten
Ik verlies de controle.
Word de gastheer
Voor mijn eigen ergste vijand
Vijand
De innerlijke ik
Het liep uit de hand - ik splitste in twee
Mijn alter ego-het komt tot leven
En begint tegen mijn wil te handelen.
Ik kan de innerlijke ik niet weerstaan
Elk verhaal heeft twee kanten.
Twee facetten-één is somber, één is roem
Hoe meer ik vecht - hoe meer ik stik
Hoe meer ik probeer te provoceren
Er leeft iets in me dat ik niet kan zien maar voelen
Nooit vervagen
Het is mijn eeuwige beproeving.
Een natuur binnenin
Een constante escort-plagerij voor altijd
Elk verhaal heeft twee kanten.
Twee facetten-één is somber, één is roem
Mijn duistere kant-onmogelijk te negeren
Een inherent deel van mijn centrale kern