Nailed To Obscurity — In Vain songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "In Vain" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

Anonymity guides us through
Days so grey and cold — Into obscurity
We’re all of of a kind — Obsolete
We feel useless and old
But we carry on
Struggling for acceptance
Begging for tolerance
Without any result
Always feeling like
We’re the dysfunction
Of our environment
Of our own existence
One by one we fall
Into oblivion
It’s just another step
Into nothingness
And things we endure
Lead us closer to the edge
The edge of a deep abyss
When it comes down to it, it was all in vain
So careless — So ruthless
Inconsiderate
Without any result
And can we ever change
Can we ever abandon
This fatal situation — Escape from the scourge
One in a billion — left alone
Here to perish — Born to die
Sentence of death
Birth starts our life — Death ends our life
Yet nothing happens in between
Hypnotized by a perennial strife — An infinite trap
Which end is nowhere to be seen
After all we carry on
Still struggling for acceptance
Still begging for tolerance
Without any result
Always sensing the malady
The dullness of life
Unaware of the antidote
That could be the cure
One by one we fall
Into oblivion
It’s just another step
Into nothingness
And things we endure
Lead us closer to the edge
The edge of a deep abyss
When it comes down to it, it was all in vain

Songtekstvertaling

Anonimiteit leidt ons door
Dagen zo grijs en koud in de duisternis
We zijn allemaal verouderd.
We voelen ons nutteloos en oud
Maar we gaan door.
Worstelen voor aanvaarding
Smeken om tolerantie
Zonder resultaat
Altijd het gevoel
Wij zijn de disfunctie.
Van ons milieu
Van ons eigen bestaan
Eén voor één vallen we
In de vergetelheid
Het is gewoon een andere stap.
In het niets
En dingen die we verdragen
Leid ons dichter bij de rand
De rand van een diepe afgrond
Als het erop aankomt, was het allemaal tevergeefs.
Zo onvoorzichtig-zo meedogenloos
Onachtzaam
Zonder resultaat
En kunnen we ooit veranderen
Kunnen we ooit verlaten
Deze fatale situatie — ontsnappen aan de plaag
Eén op een miljard — alleen gelaten
Hier om te sterven-geboren om te sterven
Doodvonnis
Geboorte begint ons leven-dood eindigt ons leven
Maar er gebeurt niets tussen ons.
Gehypnotiseerd door een eeuwige strijd - een oneindige val
Welke kant is nergens te zien
Tenslotte gaan we door.
Nog steeds aan het worstelen voor acceptatie
Nog steeds smekend om tolerantie
Zonder resultaat
Altijd de ziekte voelen
De saaiheid van het leven
Zich niet bewust van het antidotum
Dat kan de remedie zijn.
Eén voor één vallen we
In de vergetelheid
Het is gewoon een andere stap.
In het niets
En dingen die we verdragen
Leid ons dichter bij de rand
De rand van een diepe afgrond
Als het erop aankomt, was het allemaal tevergeefs.