Nailed To Obscurity — Drift songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Drift" van Nailed To Obscurity.

Songteksten

So many scars on my soul
Lest I forget
They pain and bleed
Remind of my failures
Is there just one path
In my life before the death?
Will it lead me to the ultimate goal?
Did I work the switches wrong?
Forks in the road I plod along
Aimlessly drifting — Just to go on
Drifting alone into the unknown
I accepted my fate
But I’ve been silent for too long now
My flesh is tired
My life has gone so long time ago
I accepted that life
Is a loathsome mess
Who can lead
Me out of this?
Lead me through the dark
Onto the forgotten path
Left-behind in misery
Lonesomeness — Oppressing me
Echoes of pain — Obsessing my brain
A malady to go insane
Cannot move on
I am lost within
Who can lead
Me out of this
Life of wickedness?
To the light at the end
Just another try
To unleash myself
Navigation failed
No way out
There is just one path
In my life before the death
But there is no ultimate goal
All the forks in the road
All the switched I can’t avoid
Aimlessly drifting just to go on
Drifting alone into the unknown

Songtekstvertaling

Zoveel littekens op mijn ziel
Opdat ik het niet vergeet.
Ze pijn en bloeden
Herinner aan mijn mislukkingen.
Is er maar één pad
In mijn leven voor de dood?
Zal het me naar het uiteindelijke doel leiden?
Heb ik de schakelaars verkeerd gebruikt?
Vorken op de weg
Doelloos ronddrijven-gewoon om door te gaan
Alleen drijven in het onbekende
Ik accepteerde mijn lot
Maar ik ben al te lang stil.
Mijn vlees is moe.
Mijn leven is zo lang geleden
Ik accepteerde dat leven.
Is een walgelijke puinhoop
Wie kan leiden
Ik uit dit?
Leid me door het donker
Op het vergeten pad
Achtergelaten in ellende
Eenzaamheid-Me onderdrukken
Echo ' s van pijn — geobsedeerd door mijn hersenen
Een ziekte om gek te worden
Kan niet verder
Ik ben verloren van binnen.
Wie kan leiden
Ik uit dit
Leven van slechtheid?
Naar het licht aan het einde
Probeer het nog eens.
Om mezelf los te laten
Navigatie is mislukt
Geen uitweg.
Er is maar één pad.
In mijn leven voor de dood
Maar er is geen einddoel
Alle vorken op de weg
Alle verwisselingen die ik niet kan vermijden
Doelloos ronddrijven om door te gaan
Alleen drijven in het onbekende