MyGrain — Planetary Breathing songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Planetary Breathing" van MyGrain.

Songteksten

World manifestation, return to concealement
Expansion, contraction, salvation through devastation
Universal movement like heart beat, awakening and falling asleep
Inhale, exhale — synchronized with galactic breath
Again I leave and return, depart and reappear
Awaken back to sleepless dreams, to the abyss of endless streams
The journey, undefinable eternity
The orgin, undescribable infinity
I am the grains of sand, I am the omniverse
Christ of crusader, death illustrator
Depriver of the universe, spreading organisms of the curse
Black star gazer, planet desolator
Return to origin of life and death, sowing the seed of eternal breath
Exploration of mysterious alliance
Fractions of universe, the legacy unciphers
Unnumbered consciousness coalesced to one
Connected to planetary breathing
(Breathe a sign of leviathan)
Eternal grasp of expiration, pendulum in equilibrium
In apocalypse nothingness, interstellar breeze of wilderness
Quantum mechanics of morbid soul, through umbilical cord of silver and gold
Of artificial intelligence, superfluous neuroactive energy
Inhale, exhale — a sigh inflames leviathan air waves
Apocalypse in microcosmic you, now reclaim the pain
Macrocosm in microcosmic you, the leviathan point of view
Blood cells to redshift threshold, emit the light to suction of black holes
Wavelength red end of the spectrum, light years beyond the body fuctions
Distorted time of event horizon, I see through my hand, the vital crimson
I am the grains of sand, I am the omniverse
I am the vacuum space of silence, I am the complex truth

Songtekstvertaling

Wereld manifestatie, terugkeer naar verhulling
Uitbreiding, contractie, redding door verwoesting
Universele beweging zoals hartslag, ontwaken en in slaap vallen
Adem in, adem uit, synchroon met de Galactische adem.
Ik vertrek en kom terug, vertrek en kom weer terug.
Ontwaak terug naar slapeloze dromen, naar de afgrond van eindeloze stromen
De reis, onuitwisbare eeuwigheid
De orgin, onbeschrijfelijke oneindigheid
Ik ben de zandkorrels, ik ben het Omniversum.
Christus van kruisvaarder, illustrator van de dood
Ontneem het universum, verspreid organismen van de vloek
Black star gazer, planet desolator
Terugkeer naar de oorsprong van leven en dood, zaaien het zaad van de eeuwige adem
Verkenning van de mysterieuze alliantie
Fracties van het universum, de erfenis onwetenden
Ongenummerde bewustzijn verbleekt tot één
Verbonden met planetaire ademhaling
(Adem een teken van leviathan)
Eeuwige houdgreep, slinger in evenwicht
In apocalyps niets, interstellaire wind van de wildernis
Kwantummechanica van morbide ziel, door navelstreng van zilver en goud
Van kunstmatige intelligentie, overbodige neuroactieve energie
Adem in, adem uit - een zucht wakkert leviathan luchtgolven aan
Apocalypse in microkosmic you, now receive the pain
Macrokosmos in microkosmische jij, het leviathan standpunt
Bloedcellen naar de roodverschuivingsdrempel, het licht uitstralen naar de Zuiging van zwarte gaten
Golflengte rood einde van het spectrum, lichtjaren voorbij de lichaamsneeuw
Vervormde tijd van event horizon, ik kijk door mijn hand, de vitale crimson
Ik ben de zandkorrels, ik ben het Omniversum.
Ik ben de vacuüm ruimte van stilte, Ik ben de complexe waarheid