MyGrain — Black Light Supernova songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Black Light Supernova" van MyGrain.

Songteksten

Burning in the celestial body
Gravitational collapse in speed of light
Widescale loss of consciousness
The combustion, the ignition…
Lie down to set the fire in the sky
Close your eyes
Fall through the space and time
From the luminous sphere of light
Stellar explosions filling the night
Butterfly effect out of control
Dawn of another creation again
Fall down dying in spectres of light
Breathe through the liquid fire
Chaos theory…
Flash of rendering void
Ignite the coma-white explosion
As you drain away my spirit
Blackest light, blinding reflection
My darkness you inherit
The sky is falling
Born another new dimension
I drown myself to fly again
Into the ultimate dimension
The liquid fire
Thirst in my serpentine veins
From the womb of infinite sky
Light years from now
Blood burns with shockwaves
Universe beyond the world of concepts
I am the amorphous interconnectedness
Carnal, ashes to depent co-arising
The meaning connected to everything
Ignite the coma-white explosion
As you drain away my spirit
Blackest light, blinding reflection
My darkness you inherit
The sky is falling
Born another new dimension
I drown myself to fly again
Into the ultimate dimension
The liquid fire
I drown myself to fade the lines
The panic grows through my mind
I see myself slowly die
Travel into the blackest light
Blinded by the event horizon
It shimmers and burns in me
I see the stretching crimson
The link between the worlds
The liquid fire
Thirst in my serpentine veins
Ignite the coma-white explosion
As you drain away my spirit
Blackest light, blinding reflection
My darkness you inherit
The sky is falling
Born another new dimension
I drown myself to fly again
Into the ultimate dimension
Floating in a sea of present
With the waves of birth and death
Awaken the realization of non-separate self
Leaving the body for a constant state of change

Songtekstvertaling

Branden in het hemellichaam
Gravitationele instorting in lichtsnelheid
Algemene bewustzijnsverlies
De verbranding, de ontsteking…
Ga liggen om het vuur in de lucht aan te steken.
Doe je ogen dicht.
Val door de ruimte en tijd
Van de lichtbol van licht
Stellaire explosies vullen de nacht
Vlindereffect loopt uit de hand
Dageraad van een nieuwe schepping
Val neer stervend in lichtspectrum
Adem door het vloeibare vuur
Chaostheorie…
Flits van lege weergave
Ontsteek de coma-witte explosie
Als je mijn geest wegvoert
Zwartste licht, verblindende reflectie
Mijn duisternis die je erft
De hemel valt
Een nieuwe dimensie geboren
Ik verdrink mezelf om weer te vliegen.
In de ultieme dimensie
Het vloeibare vuur
Dorst in mijn serpentine aderen
Uit de schoot van de oneindige hemel
Lichtjaren vanaf nu
Bloed brandt met schokgolven
Universum voorbij de wereld van Concepten
Ik ben de amorfe verbondenheid
Carnal, as to depent Co-arising
De Betekenis verbonden aan alles
Ontsteek de coma-witte explosie
Als je mijn geest wegvoert
Zwartste licht, verblindende reflectie
Mijn duisternis die je erft
De hemel valt
Een nieuwe dimensie geboren
Ik verdrink mezelf om weer te vliegen.
In de ultieme dimensie
Het vloeibare vuur
Ik verdrink mezelf om de lijnen te vervagen.
De paniek groeit door mijn hoofd.
Ik zie mezelf langzaam sterven.
Reis naar het zwartste licht
Verblind door de event horizon
Het glinstert en brandt in me.
Ik zie het karmozijnrood.
De link tussen de werelden
Het vloeibare vuur
Dorst in mijn serpentine aderen
Ontsteek de coma-witte explosie
Als je mijn geest wegvoert
Zwartste licht, verblindende reflectie
Mijn duisternis die je erft
De hemel valt
Een nieuwe dimensie geboren
Ik verdrink mezelf om weer te vliegen.
In de ultieme dimensie
Drijvend in een zee van heden
Met de golven van geboorte en dood
Ontwaak de realisatie van niet-gescheiden zelf
Het lichaam verlaten voor een constante staat van verandering