My Fair Fiend — Murder a Dream songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Murder a Dream" van My Fair Fiend.

Songteksten

How do you murder a dream?
Wrap your long fingers around its small throat
Watch the light fade away
While it’s trying to scream
Say «I brought you into this world and I will take you out of it!»
How you do see the moon
And accept that it’s too far away?
It’s enough work just climbing the mountains
We can’t all be astronauts
And the angels in my head say
«Baby, just stick to your singing. These tantrums get old»
But I want what I can’t have
I want what I can’t have
I want what I can’t have
I’m done
How do you silence a song
When its one single purpose is just to be heard
Can I just let it sing?
No
No that’s far too risky a thing
When the message is such childish blasphemy
Truth
How do you just accept
That it’s got to be strangled to death?
And the angels in my head say
«Baby, that’s quite enough singing. Try silence instead.»
But I want what I can’t have
I want what I can’t have
I want what I can’t have
I’m done
There’s a bright little light in the line of my vision
It’s blocking my view and I can’t see the night
The black holes in my skull dilated to crushing the irises
Crowding too close to the white
And there’s nothing more beautiful
No, there’s nothing more beautiful
And the angels in my head say
«Baby, just let it go…»
But I want what I can’t have
I want what I can’t have
I want what I can’t have…
I want what I can’t have
I want what I can’t have
I want what I can’t have…
I’m done

Songtekstvertaling

Hoe vermoord je een droom?
Wikkel je lange vingers om zijn kleine keel.
Zie het licht vervagen
Terwijl het probeert te schreeuwen
Zeg: "Ik heb jullie in deze wereld gebracht en Ik zal jullie eruit halen.»
Hoe zie je de maan?
En accepteren dat het te ver weg is?
Het is genoeg werk om de bergen te beklimmen.
We kunnen niet allemaal astronauten zijn.
En de engelen in mijn hoofd zeggen
"Baby, hou het bij je zingen. Deze driftbuien worden oud.»
Maar Ik wil wat ik niet kan krijgen
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik ben klaar.
Hoe zet je een lied stil
Als het enige doel is om gehoord te worden
Kan ik het gewoon laten zingen?
Geen
Nee, dat is veel te riskant.
Als de boodschap zo ' n kinderlijke godslastering is
Waarheid
Hoe accepteer je dat?
Dat het gewurgd moet worden?
En de engelen in mijn hoofd zeggen
"Baby, dat is genoeg gezang. Probeer in plaats daarvan stilte.»
Maar Ik wil wat ik niet kan krijgen
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik ben klaar.
Er is een helder licht in de lijn van mijn visioen.
Het blokkeert mijn zicht en ik kan de nacht niet zien.
De zwarte gaten in mijn schedel verwijden zich om de irissen te breken.
Te dicht bij het wit
En er is niets mooiers
Nee, er is niets mooiers.
En de engelen in mijn hoofd zeggen
"Schatje, laat het gaan…»
Maar Ik wil wat ik niet kan krijgen
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik wil wat ik niet kan krijgen.…
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik wil wat ik niet kan krijgen.
Ik wil wat ik niet kan krijgen.…
Ik ben klaar.