Mr. Mister — The Border songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Border" van Mr. Mister.

Songteksten

We, we must go on now, wherever people go who go on together
And now, try to hold on now, too many of us have run, run out of the circle
Can you hear me, are you breathing
I need you near me, no I’m not leaving
I’m in no hurry to do this alone
I am standing here with my arms open wide
I am waiting here, heart in my hand on the border
Dreams, dreams may seduce you
But sooner or later they’re gone and you’re back where you started
Oh look, look at these scars now
How many wounds does it take before we are healing
Can we go on now, from what we have done now
Yes we must go on, our questions unanswered
I know what we’re after is right here in our hands
I am standing here with my arms open wide
I keep waiting here, heart in my hand on the border
And every step we take gives us the strength to go on
And all the love we make gets us closer to home
I can see it all so clearly now, I can hear your voice in a song
And it burns down inside my soul, it takes me down this winding road
We can find our way back home
We, we must go on now, wherever people go who go on together
Oh, standing here with my arms open wide
And I keep waiting here, on the borderline
And every step we take gives us the strength to go on
And all the love we make gets us closer to home

Songtekstvertaling

We moeten nu verder, waar mensen heen gaan die samen verder gaan.
En nu, probeer vast te houden nu, te veel van ons zijn gevlucht, uit de cirkel gerend
Kun je me horen, adem je?
Ik heb je in mijn buurt nodig. nee, ik ga niet weg.
Ik heb geen haast om dit alleen te doen.
Ik sta hier met mijn armen wijd open.
Ik wacht hier, hart in mijn hand op de grens
Dromen, dromen kunnen je verleiden
Maar vroeg of laat zijn ze weg en ben je terug waar je begon.
Kijk eens naar die littekens.
Hoeveel wonden duurt het voordat we genezen?
Kunnen we nu verder gaan met wat we nu hebben gedaan?
Ja, we moeten doorgaan, onze vragen onbeantwoord
Ik weet dat wat we willen hier in onze handen is.
Ik sta hier met mijn armen wijd open.
Ik blijf hier wachten, hart in mijn hand op de grens
En elke stap die we zetten geeft ons de kracht om door te gaan
En al onze liefde brengt ons dichter bij huis.
Ik kan het nu allemaal zo duidelijk zien, Ik kan je stem horen in een lied
En het brandt in mijn ziel, het neemt me mee op deze kronkelweg
We kunnen onze weg terug naar huis vinden.
We moeten nu verder, waar mensen heen gaan die samen verder gaan.
Oh, hier staan met mijn armen wijd open
En ik blijf hier wachten, op het randje.
En elke stap die we zetten geeft ons de kracht om door te gaan
En al onze liefde brengt ons dichter bij huis.