Mikill Pane — Inside Man songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Inside Man" van Mikill Pane.

Songteksten

You wanted to protect and serve in a tense england,
where your colour was your drawback in life
but you became a cop too,
when they tried to stop you
now the long arm of the law’s black and white
but most of your own force don’t see you as equal,
nor do your so called own breed of people,
you’re trying to get nationwide respect
but you haven’t even made it to the 90s yet
anything could happen to the blacks in this country
think about the power of the national front these pigs just detest us,
call us niggas to offend us so if you’re with 'em you’re against us
none of 'em have ever done a serious crime
but the nature of the beast puts fear in their minds
of the people that you fight to make a difference for
you’re a lone soldier in the kingdom’s war
sometimes you take a side,
to change the way it looks to you
the insiders didn’t pull you through, outsiders think you’re foolish too,
at times you may decide, to leave things just the way they are
and think we hate them and they hate us but secretly we pray change comes
insipte of all the people that reckon you’re scum,
you still crack on and get the job done
you’re a policeman and this is what you offered to do
you stop dealers, pimps and prostitutes
you not just trying to get rid of the drugs and the slease
and make the underworld scream out «fuck the police»
but last week you helped a pregnant woman start her car
and found a large amount of cocaine under the seat
it seems you were meant to be an enemy to everyone
but then you think, well, sensibly when you see your baby sun staring back
you pray he’ll be just like his father in the future
hopefully he’ll be a lot luckier than you are
you hold him in your arms and pray that all the good you’re doing
will give him the sort of life that nobody could ruin
then you tuck him into bed and you plant a kiss on his forhead then leave to
start your shift
sometimes you take a side,
to change the way it looks to you
the insiders didn’t pull you through, outsiders think you’re foolish too,
at times you may decide, to leave things just the way they are
and think we hate them and they hate us but secretly we pray change comes
silent night and the community’s good as gold
and they’ve put you on foot patrol
nobody’s around on the little side raod that you’re on
you cant find one crook in the cold
so you turn a corner a car pulls up on your left
and a masked man mutters something under his breath
he fires two rounds and the first one misses but the second ends up in your
chest
you never would’ve guessed it would end this way
but you can tell it’s over so you close your eyes and mentally pray
and as the getaway car pulls of with a screach
you ask only that your baby remembers your face
the mortal wound makes morning news,
and only a widow is mourning you
and a man at an airport sells some flights
to one gentleman an his pregnant wife
sometimes you take a side,
to change the way it looks to you
the insiders didn’t pull you through, outsiders think you’re foolish too,
at times you may decide, to leave things just the way they are
and think we hate them and they hate us but secretly we pray change comes
sometimes you take a side,
to change the way it looks to you
the insiders didn’t pull you through, outsiders think you’re foolish too,
at times you may decide, to leave things just the way they are
and think we hate them and they hate us but secretly we pray change comes

Songtekstvertaling

Je wilde beschermen en dienen in een gespannen Engeland.,
waar je kleur je nadeel was in het leven
maar jij werd ook Agent.,
toen ze je probeerden tegen te houden.
nu is de lange arm van de wet zwart-wit.
maar de meeste van je eigen kracht zien je niet als gelijkwaardig.,
noch uw zogenaamde eigen ras van mensen,
je probeert landelijk respect te krijgen.
maar je bent nog niet eens in de jaren ' 90.
er kan van alles gebeuren met de zwarten in dit land.
denk aan de macht van het front national. die varkens verafschuwen ons.,
noem ons negers om ons te beledigen, dus als je bij hen bent, ben je tegen ons.
geen van hen heeft ooit een ernstig misdrijf gepleegd.
maar de aard van het beest brengt angst in hun gedachten.
van de mensen waarvoor je vecht om een verschil te maken voor
je bent een eenzame soldaat in de oorlog van het Koninkrijk.
soms kies je een kant.,
om de manier waarop het eruit ziet voor u te veranderen
de insiders hebben je er niet doorheen gehaald, buitenstaanders denken dat jij ook dom bent.,
soms kun je besluiten om de dingen te laten zoals ze zijn.
en denken dat we ze haten en ze haten ons maar in het geheim bidden we dat er verandering komt
inipte van alle mensen die denken dat je uitschot bent,
je gaat nog steeds door en krijgt de klus geklaard.
je bent een politieagent en dit is wat je aanbood om te doen
je stopt dealers, pooiers en prostituees.
je probeert niet alleen van de drugs en de ziekte af te komen.
en laat de onderwereld schreeuwen:»
maar vorige week hielp je een zwangere vrouw haar auto te starten.
en vond een grote hoeveelheid cocaïne onder de stoel
het lijkt erop dat je bedoeld was om een vijand voor iedereen te zijn.
maar dan denk je, wel, verstandig als je je babyzon ziet terug staren
bid maar dat hij in de toekomst net zo zal zijn als zijn vader.
hopelijk heeft hij meer geluk dan jij.
je houdt hem in je armen en bid dat al het goede dat je doet
zal hem het soort leven geven dat niemand kan ruïneren
dan stop je hem in bed en je legt een kus op zijn forhead en dan vertrek je naar
begin je dienst.
soms kies je een kant.,
om de manier waarop het eruit ziet voor u te veranderen
de insiders hebben je er niet doorheen gehaald, buitenstaanders denken dat jij ook dom bent.,
soms kun je besluiten om de dingen te laten zoals ze zijn.
en denken dat we ze haten en ze haten ons maar in het geheim bidden we dat er verandering komt
stille nacht en de Gemeenschap is zo goed als goud
en ze hebben je te voet op patrouille gezet.
niemand is in de buurt van de kleine raod waar jij op zit.
je kunt geen boef vinden in de kou.
dus je draait een hoek om een auto stopt aan je linkerkant
en een gemaskerde man mompelt iets onder zijn adem.
hij schiet twee rondes en de eerste mist, maar de tweede eindigt in jouw
borst
je had nooit gedacht dat het zo zou eindigen.
maar je kunt zien dat het voorbij is, zodat je je ogen sluit en mentaal bidt.
en als de vluchtauto vertrekt met een screach
je vraagt alleen dat je baby zich je gezicht herinnert.
de dodelijke wond maakt het ochtendnieuws.,
en alleen een weduwe rouwt om je.
en een man op een vliegveld verkoopt wat vluchten.
aan een heer en zijn zwangere vrouw.
soms kies je een kant.,
om de manier waarop het eruit ziet voor u te veranderen
de insiders hebben je er niet doorheen gehaald, buitenstaanders denken dat jij ook dom bent.,
soms kun je besluiten om de dingen te laten zoals ze zijn.
en denken dat we ze haten en ze haten ons maar in het geheim bidden we dat er verandering komt
soms kies je een kant.,
om de manier waarop het eruit ziet voor u te veranderen
de insiders hebben je er niet doorheen gehaald, buitenstaanders denken dat jij ook dom bent.,
soms kun je besluiten om de dingen te laten zoals ze zijn.
en denken dat we ze haten en ze haten ons maar in het geheim bidden we dat er verandering komt